Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Columbus sprzedał kolejny portfel farm. Trafią do ENGIE Zielona Energia

Columbus sprzedał kolejny portfel farm. Trafią do ENGIE Zielona Energia

W ramach kolejnej transzy transakcji z ENGIE Zielona Energia spółka Columbus Energy sprzedała 17,5 MW farm. Z pozyskanego kapitału Columbus spłacił ponad 70 mln zł Zielonych Obligacji.

Reklama

Kolejna transza sprzedaży projektów farmowych

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w grudniu 2022 roku, Columbus Energy S.A. zrealizował kolejną transzę sprzedaży portfela projektów farmowych do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Tym razem, w ramach transakcji sprzedano 100% udziałów w 12 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,5 MW.

Środki pozyskane ze sprzedaży projektów farmowych zostały wykorzystane przez spółkę z Grupy Columbus – New Energy Investments sp. z o.o. na wykup wszystkich wyemitowanych obligacji serii A, za łączną kwotę 70 532 437,50 zł. Tym samym całość wyemitowanych obligacji serii A (tzw. Zielonych Obligacji) została umorzona.

Zgodnie z zapowiedzią, sprzedajemy część naszych aktywów, aby poprawić strukturę bilansu oraz płynność w Grupie. Z pozyskanych środków spłaciliśmy wszystkie Zielone Obligacje. Tym samym nasze zadłużenie wobec instytucji finansujących zostało zredukowane do 25 mln zł obecnie. To dla nas olbrzymi wysiłek operacyjny, ale i duża satysfakcja, bo będziemy mogli skoncentrować nasze zasoby i kompetencje na tych obszarach działalności, które zapewniają szybszy zwrot z inwestycji, jak np. segment biznesowy czy ekspansja zagranicznatwierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Umowa z ENGIE Zielona Energia

Przypomnijmy, że Columbus Energy S.A. 22 grudnia 2022 roku podpisał umowę z ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. na sprzedaż 100% udziałów w spółkach celowych z Grupy. W praktyce oznacza to projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW. Projekty są na etapie finalizacji budowy, elektryfikacji lub eksploatacji. Pierwsza transza transakcji, zgodnie z podpisaną umową, objęła nabycie przez ENGIE Zielona Energia  udziałów spółek celowych, mających projekty o łącznej mocy 32,8 MW. Realizacja kolejnych transz odbywa się w tym roku. Łączna cena transakcji wraz z subrogacją [od. red. wstąpienie w prawa wierzyciela] wyniesie od 97,6 do 110 mln euro. Ostateczna kwota zależna będzie od wyników operacyjnych spółek farmowych i będzie rozliczana do końca 2026 roku.

Podbój rynku magazynów energii

W połowie grudnia 2022 roku krakowska spółka Columbus Energy S.A. złożyła ofertę w aukcji rynku mocy dla magazynu energii o mocy 123,85 MW i pojemności 532 MWh. Będzie to jeden z największych w Europie wielkoskalowych magazynów, a także jeden z największych kontraktów na rynku mocy.  Columbus chce zbudować i uruchomić magazyn do 2027 roku, wtedy też obiekt zacznie pracować na rynku mocy. 

źródło: informacja prasowa Columbus Energy, ENGIE, fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.