Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy rozwój energetyki wiatrowej jest wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce? Darmowy webinar

Zapraszamy na darmowy webinar poświęcony oddziaływaniu energetyki wiatrowej na środowisko naturalne. Wydarzenie przybliży słuchaczom skalę i skutki środowiskowe oraz ekonomiczne wynikające z kolizji ptaków na farmach wiatrowych, a także działania mające na celu ochronę zwierząt podejmowane obecnie na zachodzie.

Czy rozwój energetyki wiatrowej jest wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce? Darmowy webinar

Zapraszamy na darmowy webinar poświęcony oddziaływaniu energetyki wiatrowej na środowisko naturalne. Wydarzenie przybliży słuchaczom skalę i skutki środowiskowe oraz ekonomiczne wynikające z kolizji ptaków na farmach wiatrowych, a także działania mające na celu ochronę zwierząt podejmowane obecnie na zachodzie.

BANER MOBILEB1
Reklama

Ochrona ptaków na farmach wiatrowych

Chociaż w Polsce wciąż czekamy na liberalizację zasady 10H, która ogranicza rozwój energetyki wiatrowej, w naszym kraju mimo wszystko powstają nowe farmy wiatrowe. Zarazem zwiększą się też zatem wpływ energetyki wiatrowej na środowisko, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że już za parę lat Polska może stać się ważnym miejscem na mapie światowego potencjału offshore.

Problem ochrony ptaków na farmach wiatrowych był dotychczas powszechny we wszystkich krajach pozostających liderami w produkcji energii z wiatru. Wiedza na ten temat musi teraz dotrzeć do urzędników w Polsce, którzy odpowiedzialni są za wydawanie decyzji środowiskowych. Konieczna jest także edukacja decydentów i osób biorących udział w transformacji energetycznej, w tym odpowiedzialnych za procedurę oceny oddziaływania na środowisko (np. ornitologów).

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jeśli należysz do tej grupy, albo po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na temat oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, serdecznie zapraszamy na darmowy webinar organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com. Portal Świat OZE objął wydarzenie patronatem medialnym.

Czy rozwój energetyki wiatrowej jest wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce? Darmowy webinar

Podczas webinaru będą miały miejsce prezentacje wybitnych prelegentów oraz debata z udziałem branżowych ekspertów. Wydarzenie odbędzie się 8 listopada (wtorek) w godzinach 12:00-15:00 na platformie MS Teams. Udział jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Zachęcamy do zapisania się, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: biuro.swipp@gmail.com.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Ważnym punktem wydarzenia będzie ukazanie możliwości, które oferuje zastosowanie systemów detekcyjno-reakcyjnych na farmach wiatrowych. 

Darmowy webinar dla branży OZE i nie tylko

Konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej jest faktem. Za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju ma odpowiadać również planowany dynamiczny rozwój sektora wiatrowego. Wspomniane systemy detekcyjne pozwalają nie tylko chronić ptaki przed kolizjami, lecz eliminują one także konieczność długotrwałego wyłączenia turbin w przypadku niefortunnego zdarzenia, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista zagadnień, których dotyczyć będzie webinar:

  • Jakie wyzwania związane z ochroną ptaków stoją przed sektorem wiatrowym w związku z planowanym rozwojem lądowych farm wiatrowych?
  • Czy więcej farm to większe problemy dla ptaków?
  • Jakie działania podejmowane są przez naszych zachodnich sąsiadów – liderów europejskiej energetyki wiatrowej?
  • Dlaczego już dziś należy planować wdrażanie rozwiązań chroniących ptaki przed kolizjami na farmach wiatrowych?

Webinar „Rozwój energetyki wiatrowej wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce” to odpowiedź na powyższe oraz wiele innych pytań związanych z oddziaływaniem lądowej energetyki wiatrowej na awifaunę. Celem spotkania będzie usystematyzowanie dostępnej aktualnie wiedzy i rozwiązań pozwalających na jednoczesny rozwój farm wiatrowych oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony ptaków.

Informacje o prelegentach i uczestnikach dyskusji 

Marcin Popkiewicz – przewodniczący Komitetu Monitorującego projekty z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu w NCBR. Ekspert transformacji energetycznej, analityk megatrendów, dziennikarz. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, „Nauka o klimacie”, „Zrozumieć transformację energetyczną”.

Aleksandra Szurlej-Kielańska – ornitolog, ekspert w zakresie ocen oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę. Od ponad 15 lat zaangażowana w planowanie i ochronę przyrody w procesie inwestycyjnym oraz wdrażanie nowoczesnych technologii służących ochronie ptaków na potrzeby sektora OZE i w zrównoważonym budownictwie. Audytor ekologiczny. Autor wystąpień, publikacji naukowych i popularnonaukowych, szkoleń z zakresu ochrony ptaków. Zaangażowana w działania PLGBC i propagowanie współpracy międzysektorowej na rzecz ochrony bioróżnorodności. Współautor poradników Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami oraz Zielony potencjał inwestycji. Prezes Stowarzyszenia PTAcom.

Dr inż. Dariusz Górecki – ornitolog, ekspert w zakresie ocen oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie przy planowaniu badań, monitoringu oraz analizach ornitologicznych, również z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (radary ornitologiczne, systemy wizyjne). Autor licznych wystąpień naukowych i szkoleniowych dedykowanych ochronie ptaków przed kolizjami w środowisku zurbanizowanym. Współautor Poradnika ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami. Inicjator wielu akcji edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom. Stały współpracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Adam Jaworski – prezes Zarządu Bioseco. Od 15 lat zaangażowany w sektor odnawialnych źródeł energii, od 13 lat aktywny w branży wiatrowej. Przez 10 lat pracował przy realizacji farm wiatrowych w Polsce dla hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego. W 2016 roku zdecydował się na zakup pierwszego prototypu systemu Bioseco jako operator farmy wiatrowej. Od 4 lat kieruje rozwojem firmy Bioseco jako Prezes Zarządu.
Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – profesor nauk biologicznych, Dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor licznych książek i publikacji naukowych poświęconych tematyce ornitologicznej, interakcji zwierząt, wpływie zmian klimatycznych na populacje zwierząt. Autor raportów i analiz przyrodniczych na potrzeby inwestycji wiatrowych.

Dr inż. Katarzyna Matuszczak (PSEW) – doktor nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – specjalność kształtowanie i ochrona środowiska. Magister prawa ochrony środowiska. Od początku kariery zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której zajmowała się przygotowywaniem projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie pracuje na stanowisku menedżera ds. developmentu i środowiska w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. Zajmuje się identyfikowaniem barier w rozwoju energetyki wiatrowej oraz podejmowaniem działań likwidujących te bariery.

źródło: mat. prasowe swip-pta.com, zdj. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.