Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zmiany w zasadzie 10H. Odblokowanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Zmiany w zasadzie 10H. Odblokowanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tzw. ustawy antywiatrakowej. Obowiązująca od 2016 roku zasada 10H zablokowała rozwój nowych farm wiatrowych w Polsce. Co zakłada nowelizacja? I czy jest szansa na szybszy rozwój energetyki z wiatru?

Reklama

Rząd liberalizuje ustawę antywiatrakową

W połowie czerwca pisaliśmy, że projekt nowelizacji ustawy odległościowej, liberalizującej zasady budowy farm wiatrowych na lądzie przeszedł pozytywną opinię Komitetu Stałego Rady Ministrów i został skierowany do komisji prawniczej. Przypomnijmy, że od 2016 roku ustawa przeszła przez resort energii, resort rozwoju, a na koniec klimatu i środowiska. 5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. 

Zmiany zakładają, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Co z zasadą 10H? Ma być utrzymana, ale MPZP może określić inną odległość od zabudowań. To kompromis pomiędzy możliwością rozwoju energetyki wiatrowej a potrzebami lokalnych społeczności.

Nowelizacja umożliwi powstanie nowych instalacji wiatrowych o łącznej mocy 6-10 GW, przyczyniając się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Potrzeby lokalnych społeczności i środowiska

Zgodnie z nowelizacją lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Ma to również dotyczyć dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni. 

Mieszkańcom gmin, które zdecydują się udostępnić okoliczne tereny pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, ma zostać zapewnione bezpieczeństwo eksploatacji tej infrastruktury. Co więcej na inwestorów zostanie nałożony obowiązek wykorzystania najnowszych technologii, co zminimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.

– Rząd chce wzmocnić stanowisko lokalnych społeczności dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej. Decyzja o możliwości lokalizowania nowych inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych oraz odblokowanie możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni będzie zależała od mieszkańców okolicznych terenów – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Zmiany w zasadzie 10H

Zgodnie z ustawą elektrownia wiatrowa tak jak dotąd może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Nowe przepisy utrzymują też zasadę 10H (lokowanie wiatraków w odległości od zabudowań nie mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka), ale w nieco zmienionej wersji. Zmiana po pierwsze dotyczy sposobu określania obszaru. Teraz ma dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H. Co więcej MPZP będzie mógł określać inną, niż wyznaczona przez regułę 10H, odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej jednak z zachowaniem bezwzględnej minimalnej odległości wynoszącej 500 metrów.

Zasady wyznaczania odległości

Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych ma być określania na bazie kilku wytycznych, m.in. wyników przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach MPZP. Ocena ta obejmuje wpływ emisji hałasu na otoczenie czy zdrowie mieszkańców.

Identyczna minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa będzie dotyczyć lokalizowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej. Co ważne, władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową.

Utrzymany zostanie również zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Obowiązek zachowania odległości pozostawiono tym samym w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów).

Cele nowelizacji:

  • uelastycznienie zasad umożliwiających rozwój lądowej energetyki wiatrowej, co skutkować będzie spadkiem cen energii i zwiększy poziom inwestycji w kraju,
  • ułatwienie rozwoju zabudowy mieszkaniowej – głównie na terenach wiejskich, o co bardzo zabiegają mieszkańcy gmin, w których istnieją już elektrownie wiatrowe,
  • kontynuacja pełnej ochrony społeczności lokalnych przed wpływem elektrowni wiatrowych,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez dodatkowe obowiązki serwisowe dla wytwórców.

źródło: gov.pl, pap.pl, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.