Czy uda się powstrzymać lub zmniejszyć zmiany klimatyczne? Fortum chce się włączyć do walki

Z szacunków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że jeśli nie uda się powstrzymać obecnych energetycznych i przemysłowych trendów między rokiem 2030 a 2052 globalna temperatura wzrośnie o 1,5ºC. Największy udział w tym ma pozyskiwanie energii z paliw kopalnych.

Emisja gazów cieplarnianych to główny powód zmian klimatycznych, których skutkiem jest topnienie lodowców, huragany, powodzie susze, a także wymieranie gatunków. Już teraz można odnotować katastrofy ekologiczne, które dotknęły m.in. rafy koralowe. Jeśli ludzie nie wzmogą ekologicznych działań i nie spowolnią zmian, pomiędzy 2030 a 2052 rokiem temperatura na świecie wzrośnie o 1,5°C.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Gdy liczby nie dają powodów do optymizmu…

Od połowy XIX wieku nastąpił wzrost temperatury o 1°C w skali globalnej. Rozwinęła się wtedy industrializacja przemysłu. W latach 2014–2016 zatrzymano wzrost emisji CO2 i wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu. Niestety m.in. duży popyt na gaz i ropę, a także wzrost konsumpcyjny w Chinach i Indiach „popchnęły” niekorzystne zmiany do przodu. W roku 2017 globalne emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych wzrosły o ok. 1,7%, w 2018 zanotowano kolejny wzrost, tym razem o ponad 2%. Do niechlubnych emiterów dwutlenku węgla należy także Polska. 326,6 mln emisji ton CO2 równy 0,9% światowej emisji uplasował nasz kraj na 21 miejscu (2017 rok).

Fortum dołoży cegiełkę do walki z globalnym ociepleniem?

Według Arkadiusza Kosiela, dyrektora ds. taryf i regulacji w Fortum wzrost temperatury niższy od złowieszczego 1,5°C uda się utrzymać tylko wtedy, gdy do 2030 roku emisja dwutlenku węgla spadnie o 45% w porównaniu z 2010 rokiem.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, na rozwój której stawiamy, zakłada wykorzystanie do maksimum wszystkich surowców i produktów w zamkniętej pętli, a tym samym minimalizację powstających odpadów. Paliwo RDF, z którego skutecznie korzystamy w Zabrzu jest sztandarowym przykładem tego, jak założenia tego modelu można wykorzystać w praktyce w Polsce – stwierdził Kosiel.