Ukraina zbiera plony z inwestycji w OZE

W drugim kwartale 2019 roku na terytorium Ukrainy wprowadzono do użytku obiekty OZE o mocy sześciokrotnie większej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Specjaliści oceniają, że jest to w dużej  mierze efekt zaangażowania się władz Ukrainy w modernizację energetyki kraju.

W drugim kwartale bieżącego roku Ukraina zyskała instalacje o łącznej mocy 656 MW,  podczas gdy w zeszłym roku w analogicznym okresie było  to  nieco  ponad 110 MW. Informację taką podała agencja Unian, powołując się na komunikaty „Państwowej Komisji ds. realizacji rządowych regulacji w zakresie energetyki i usług komunalnych” (ros. „Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг” w skrócie „НКРЭКУ”).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Energia wiatrowa i słoneczna na czele

Ze wskazanych 656 MW 97,4% to energia pochodząca z elektrowni wiatrowych i słonecznych, pozostała część przypada na inne rodzaje odnawialnych źródeł energii – mowa m.in. o biogazowniach i tzw. „małych hydroelektrowniach”.

W tym samym komunikacie podano informację, że w celu podtrzymania tempa rozwoju OZE na terytorium Ukrainy określono wysokość tzw. „zielonej taryfy” dla 106 nowych obiektów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła  energii. Z tej liczby 95 to elektrownie słoneczne, 3 to elektrownie wiatrowe, 6 to biogazownie, a 2 to hydroelektrownie. Są to obiekty niewielkie, o znaczeniu lokalnym – średnio  nie przekraczają 6,4 MW. Większość z  nich powstała w obwodzie Zaporoskim – oddano tam do użytku 152 MW.

Warto  tutaj podkreślić, że OZE są obecnie jednym z priorytetów dla władz Ukrainy, którym zależy na jak największym ograniczeniu swojej zależności od zagranicznych dostawców surowców energetycznych. Oprócz aktywnego wsparcia dla budowy kolejnych instalacji tego typu, trwa również reforma ustawodawstwa Ukrainy w celu stworzenia bardziej atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych sektora OZE przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu tych inwestycji na ceny energii. Końcem kwietnia tego roku parlament w Kijowie przyjął ustawę, która wprowadza system aukcyjny w miejscu wcześniejszego systemu „zielonych taryf”. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Zmiany wprowadzono głównie ze względu na fakt, że system taryfowy był szeroko krytykowany i niepopularny wśród Ukraińców z powodu przenoszenia kosztów na odbiorcę końcowego.