Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste Powietrze 2.0 – dziś nowe otwarcie programu

Czyste Powietrze 2.0 – dziś nowe otwarcie programu

Dziś zaczęła obowiązywać nowa wersja programu “Czyste Powietrze”, w ramach którego przyznawane są dotacje na przeprowadzenie domowej termomodernizacji. Zmieniono wysokości wsparcia, uproszczono i przyspieszono weryfikację wniosków, a także zintegrowano program z “Moim Prądem”. Wszyscy mają nadzieję, że “Czyste Powietrze” przyspieszy i przyczyni się do faktycznej redukcji emisji smogu w Polsce.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na internetowe szkolenia poświęcone programowi, które dostępne są dla wszystkich. Następny webinar odbędzie się 18 maja.


Najważniejsze zmiany w programie “Czyste Powietrze”


Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, do których napłyną wnioski, nie będą już sprawdzały wysokości dochodu. Osoby, które chcą otrzymać wyższe finansowanie (są w drugiej grupie beneficjentów), otrzymają zaświadczenie potwierdzające przysługujące im do tego prawo z gminy. Dokument ten będzie można przedstawić później wraz z wnioskiem oraz podczas ubiegania się o kredyt w banku (patrz punkt 6).


Grupy beneficjentów

Osoby uprawnione do dofinansowania podzielono na dwie grupy:
a) Pierwsza grupa otrzyma podstawowe dofinansowanie – maks. do 30 tysięcy złotych. Dotyczy tych osób, których roczny dochód nie przekracza 100 000 złotych;
b) Druga grupa otrzyma podwyższone dofinansowanie – maks. do 37 tysięcy zł. Dotyczy tych osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1400 złotych netto – w gosp. wieloosobowym albo 1960 złotych netto – w przypadku gosp. jednoosobowego.

W przypadku osób potrzebujących intensywnego wsparcia albo dotkniętych ubóstwem energetycznym, proponowany jest program “STOP SMOG”. Tutaj samorządy gminne uczestniczą w finansowaniu prac termomodernizacyjnych, pokrywając 90 albo nawet 100 procent kosztów. Na ten cel gminy mogą otrzymać rządową dotację ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który sfinansuje 70 proc. przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych pieców i ocieplenia domów.


Integracja z gminami

Już 658 gmin w całej Polsce podpisało porozumienie z Funduszem o współpracy i włączeniu ich do programu. Oprócz wcześniej wspomnianych zadań, gminy będą także służyły wsparciem dla swoich mieszkańców przy składaniu wniosków, będą mogły udzielać pożyczki ze środków udostępnionych funduszom wojewódzkim. Wprowadzono również możliwość łączenia dotacji z gminnymi programami wsparcia. 


Skrócenie czasu

Wcześniej rozpatrywanie wniosków trwało maksymalnie 90 dni, teraz 30.


Uproszczenie wniosku o dotację

Wniosek został uszczuplony – zrezygnowano z obowiązku podawania informacji technicznych, a także obowiązku składania dodatkowych dokumentów o dochodach – teraz wystarczą same oświadczenia.


Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl

Na portalu gov.pl można wygenerować wniosek, który przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Już na przełomie maja i czerwca zostaną wdrożone e-wnioski, na wzór programu “Mój Prąd”.


Włączenie w program sektora bankowego

We współpracy NFOŚiGW oraz Związku Banków Polskich, przygotowano warunki otrzymania pożyczek na cele termomodernizacyjne w ramach “Czystego Powietrza”. Pierwsze kredyty zostaną uruchomione we wrześniu. Ich główną zasadą będzie zapewniona ich częściowa spłata.


Integracja z programem „Mój Prąd”

Jeśli przewidujemy w naszych pracach termomodernizacyjnych montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie musimy składać osobno wniosku do programu “Mój Prąd”. Aplikując na “Czyste Powietrze” możemy dodatkowo zanotować montaż instalacji OZE, na którą otrzymamy maksymalnie dodatkowe 5 tysięcy złotych. 


Bonus za niskoemisyjność i odnawialność

Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, jak np. instalacja pompy ciepła.


Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

W ramach programu dotację otrzymają ci, którzy już wymienili źródło ciepła na nisko lub zeroemisyjne (np. osoby, które wykonały wymianę w ramach uchwał antysmogowych samorządów).
Pierwsza grupa beneficjentów – jeśli chcą wykonać dodatkowe prace docieplające budynek,w tym także wykonać wymianę okien i drzwi, czyli tzw. “stolarkę” – może otrzymać 10 tysięcy złotych, druga 15 tysięcy.


Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Finansowanie z programu “Czyste Powietrze” dotyczy prac, które trwają albo zostały już zakończone. Możliwe będzie otrzymanie wsparcia na przedsięwzięcia, które rozpoczęto 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 roku.

Więcej informacji można znaleźć na Stronie programu “Czyste Powietrze”.

NFOSIGW czyste 200428 eksport 1

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.