Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste Powietrze: oficjalne zapowiedzi zmian w programie

Czyste Powietrze: oficjalne zapowiedzi zmian w programie

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny oraz Minister Klimatu Michał Kurtyka przedstawili konkretne propozycje zmian programu wsparcia dla termomodernizacji “Czyste Powietrze”. Zmiany mają wejść w życie na przełomie marca i kwietnia.

Reklama

W zmianach przewidziano:

  • skrócenie czasu weryfikacji wniosków pod względem dochodów wnioskujących z 90 do 30 dni,
  • składanie wniosków drogą internetową na stronach Wojewódzkich Funduszy i przez portal gov.pl,
  • podział na 3 grupy odbiorców dofinansowania,
  • dodatkowe bonusy: 5 tysięcy złotych, jeśli wnioskujący zamienią stare źródło grzewcze na pompę ciepła i drugie tyle, jeśli zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Podział beneficjentów na 3 grupy odbiorców

Pierwsza grupa odbiorców: właściciel lub współwłaściciel domu, którego roczny dochód nie przekracza 100 tys. złotych, może liczyć na podstawową wersję dofinansowania, czyli max. 20 tys. zł. Jeśli wnioskujący chce zmienić źródło ogrzewania na pompę ciepła, to otrzyma dodatkowy bonus klimatyczny w wysokości 5 tys. zł. Kolejne 5 tys. zł można otrzymać, jeśli w ramach termomodernizacji planuje się instalację fotowoltaiczną.

Uwaga: program Czyste Powietrze i Mój Prąd nie łączą się!

W związku z tym w pierwszej grupie można liczyć na 30 tysięcy złotych, jeśli planuje się inwestycję w pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Osoby z dochodem powyżej 100 tys. zł rocznie mogą ubiegać się jedynie o ulgę termomodernizacyjną. Co więcej, Woźny jest zdania, że ulga powinna dotyczyć tych, których źródła ogrzewania spełniają uchwały antysmogowe.

Druga grupa odbiorców: dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 1,4 tys. zł na osobę (dla gospodarstwa jednoosobowego próg wynosi 1,7 tys. zł). Zaświadczenie o dochodzie wydaje MOPS/GOPS. Dla wnioskujących z tej grupy dofinansowanie na wymianę źródła i termomodernizację wyniesie max. 32 tys. zł, co powinno stanowić 60% kosztów inwestycji. Przewidziano również premię w wysokości 5 tys. zł w przypadku dodatkowej inwestycji w fotowoltaikę.

Trzecia grupa odbiorców: osoby znajdujące się w ubóstwie energetycznym mogą otrzymać 100% dofinansowania w ramach programu STOP SMOG: 70 proc. kosztów kwalifikowanych z funduszu termomodernizacji i remontów, a pozostałe 30 proc. ze środków gminy.

Przyłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej

Wnioskujący, których gospodarstwa domowe mają przyłączenie do sieci gazowej, nie będą mogli otrzymać dotacji na instalację kotła na paliwo stałe.

Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej można otrzymać dopłatę – 50% kosztów przyłącza – max. 10 tys. dla pierwszej grupy i 75% – max. 15 tys. zł dla drugiej. Wniosek o dofinansowanie można złożyć 6 miesięcy po rozpoczęciu inwestycji.

Ubóstwo energetyczne

Według Instytutu Badań Strukturalnych: „Definiowanie i pomiar ubóstwa energetycznego w Polsce” styczeń 2019:

Ubóstwo energetyczne występuje, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie dostępu do energii niezbędnej do uzyskania odpowiedniego ciepła, chłodzenia, oświetlenia i korzystania z urządzeń, ze względu na kombinację czynników, które mogą obejmować niskie dochody, wysokie wydatki na energię, i niską efektywność energetyczną budynku.

image
Źródło: IBS

Aby gospodarstwo domowe zostało sklasyfikowane jako ubogie energetycznie, musi spełniać jednocześnie dwa kryteria: posiadać wysokie hipotetyczne koszty energii (powyżej mediany krajowej) i niskie dochody (dochód rozporządzalny poniżej oficjalnej granicy ubóstwa), lub udział rzeczywistych wydatków energetycznych w dochodzie musi być wyższy niż dwukrotność mediany tej wartości w populacji. Dotkliwość ubóstwa energetycznego jest określana przez wskaźniki oparte o własną ocenę sytuacji gospodarstwo domowego, które dotyczą odpowiednio: możliwości finansowych (mierzonych zdolnością do płacenia rachunków), stanu technicznego budynku, a także subiektywnego komfortu cieplnego członków gospodarstwa domowego.

Rekomendujemy wykorzystanie dwóch wskaźników do identyfikacji ubogich energetycznie gospodarstw domowych: Wysokie Koszty – Niskie Dochody i podwójnej mediany rzeczywistych wydatków na energię w dochodzie oraz trzech wskaźników dotkliwości ubóstwa energetycznego: niezdolności do terminowego płacenia rachunków za energię, mieszkania z przeciekającym dachem, zawilgoconymi ścianami, podłogami lub fundamentami, butwiejącymi oknami lub podłogami oraz niewystarczającego komfortu cieplnego zimą.

image 1
Źródło: IBS


Fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.