Deloitte: To był dobry rok dla OZE

Deloitte: To był dobry rok dla OZE

Z raportu 2019 Renewable Energy Outlook, sporządzonego przez Deloitte, wynika, że energetyka odnawialna osiągnęła w 2018 roku imponujący wzrost. Zdaniem analityków zasadnicze trendy rynkowe będą kontynuowane również w tym roku.

Sektor energii odnawialnej w USA zyskał w minionym roku na popularności pomimo niepewności co do skutków reformy federalnej ustawy podatkowej i szeregu nowych ceł importowych.

Do czynników, które napędzały wzrost w 2018 roku, należy zaliczyć spadek kosztów produkcji energii wiatrowej i słonecznej, postęp technologiczny w magazynowaniu energii, a także rosnącą wiedzę operatorów sieci i rozszerzenie zestawu środków do zapobiegania przerwom w dostawach energii.

Media wykazały silny „dobrowolny popyt” na OZE w przeciwieństwie do zapotrzebowania wynikającego z uwarunkowań politycznych. Dobrowolne zamówienia stanowiły pięćdziesiąt dwa procent projektów energii słonecznej w fazie rozwoju, a siedemdziesiąt trzy procent z nich ogłoszono w pierwszej połowie 2018 roku.

Ten popyt był częściowo napędzany szybko rosnącym apetytem dużych przedsiębiorstw na odnawialne źródła energii. Od połowy października 2018 roku korporacje zakupiły prawie 5 GW energii ze źródeł odnawialnych od różnych dostawców

Również zapotrzebowanie ze strony konsumentów było w 2018 roku bardzo zadowalające. Ponad połowa ankietowanych (53%) wskazała, że niezwykle ważne jest dla nich to, że część dostaw energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Około połowy (48%) respondentów biznesowych pracuje nad pozyskaniem większej ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.