Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dlaczego instalacje fotowoltaiczne to dopiero początek?

Dlaczego instalacje fotowoltaiczne to dopiero początek?

Dlaczego instalacje fotowoltaiczne to dopiero początek?

Artykuł sponsorowany
Mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych dziś są już codziennością, a w OZE nie inwestują jedynie osoby prywatne. Dowiedz się, jaką rolę w biznesie odgrywają instalacje PV i dlaczego ich montaż opłaca się również samorządom.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Rola instalacji w biznesie

Instalacje fotowoltaiczne to szereg zalet dla biznesu, a korzyści takiego rozwiązania można podzielić na trzy kategorie: finansowe, środowiskowe oraz wizerunkowe. Inwestycja w panele fotowoltaiczne w Solfinity opłaca się przede wszystkim firmom o profilu przemysłowym dysponującym dużą powierzchnią pod montaż modułów z uwagi na posiadane hale produkcyjne czy tereny, na których można wygospodarować miejsce na instalację naziemną. Mniejsze firmy również dostrzegą zyski z paneli, aczkolwiek ich skala będzie proporcjonalna do rozmiaru inwestycji.

Instalacja PV to zmniejszenie kosztów zużycia prądu, uniezależnienie biznesu od rosnących cen energii oraz bezpieczeństwo energetyczne. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programów lokalnych, regionalnych i państwowych, a także korzystać z usług leasingodawców.

Główną zaletą paneli z punktu widzenia środowiska jest oczywiście redukcja CO2 emitowanego do atmosfery. Na inwestycji w moduły PV biznesy mimowolnie skorzystają również pod względem wizerunkowym. Takie przedsięwzięcie może być elementem strategii CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Dbałość o planetę wiąże się bowiem z poprawą opinii wśród konsumentów oraz kontrahentów.

Znaczenie instalacji dla samorządów

Na instalacjach fotowoltaicznych mogą skorzystać też samorządy terytorialne. Panele PV to w ich przypadku jedno z narzędzi służących wywiązaniu się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Chodzi tu przede wszystkim o zaopatrywanie gmin w energię elektryczną oraz ochronę środowiska – instalacje fotowoltaiczne pomagają w osiągnięciu obu celów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zużycia energii. Dzięki fotowoltaice nakłady finansowe na oświetlenie dróg czy zapewnienie prądu w budynkach socjalnych w dużo mniejszym stopniu uszczuplają budżet, samorząd może zatem efektywniej spożytkować dostępne środki. Co więcej, samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na OZE – krajowe lub unijne.

Wpływ na lokalne ekosystemy

Ślad węglowy instalacji fotowoltaicznych jest niższy niż ten pozostawiany przez elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne. W przypadku modułów PV powstaje on bowiem jedynie w czasie ich produkcji, transportu oraz utylizacji, a nie w trakcie użytkowania. Panele fotowoltaiczne nie generują odpadów i nie zużywają dużych ilości wody – nie ma tu zatem mowy o ewentualnym zanieczyszczeniu gleby ani powietrza. Produkcji energii słonecznej nie towarzyszy również hałas. Instalacje te nie mają więc negatywnego wpływu na ludzi ani zwierzęta.

Instalacje w budynkach użyteczności publicznej

Samorządy lokalne coraz chętniej decydują się na montaż instalacji PV na dachach urzędów, szpitali, szkół czy budynków socjalnych. To sprawdzona metoda na zwiększenie ich niezależności energetycznej, obniżenie rachunków za pobór energii elektrycznej oraz ochronę środowiska.

Instalacje w środowisku publicznym – co dalej?

Instalacji fotowoltaicznych w środowisku publicznym z biegiem lat powinno dynamicznie przybywać. Biznesy oraz samorządy będą stopniowo zwiększać efektywność swoich instalacji, uzupełniając je o systemy magazynowania energii. Instalacje, które znamy dziś, to dopiero początek. W dyskursie publicznym coraz częściej podnoszony jest temat technologii BIPV (moduły PV jako element konstrukcji budynku), fotowoltaicznych ekranów akustycznych czy tkanin solarnych.

Artykuł sponsorowany

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.