Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekologiczny Tour de France [WYWIAD]

CYcleanTRIP

Ekologiczny Tour de France [WYWIAD]

Poznajcie Floriana Danielo i Sabrinę Josselin. Sympatyczna dwójka Bretończyków postanowiła połączyć miłość do rowerów i ekologii. W ramach projektu CYcleanTRIP podróżują po kraju na dwóch kółkach zbierając wyrzucone przez innych maski.

BANER MOBILEB1
Reklama

English version below

Swoją ekologiczną misję rozpoczęli we wrześniu. Obecnie podróżują po Francji na rowerze zbierając maski zanieczyszczające drogi, chodniki i rzeki. Mają ze sobą namiot, akcesoria do gotowania i specjalny „spinacz” do zbierania masek. A wszystko zaczęło się od wyprawy Floriana, podczas której zobaczył on skalę problemu.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jakie miejsce w Waszym życiu zajmuje rower?

Florian Danielo: Jest dla nas bardzo ważny. Korzystamy z niego przede wszystkim podczas naszych podróży. Ukończyłem wyprawę przez Europę (Tour de l’Europe – 16 000 km w 10 miesięcy), która była początkiem podróży po świecie (26 000 km w 18 miesięcy). Tę drugą musiałem przerwać z powodu pandemii COVID-19. Sabrina dołączyła do mnie po 6 miesiącach podróży, i w ten sposób pokonała 16 000 km w rok. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Czy ekologia i ochrona środowiska są dla Was ważne?

Sabrina Josselin: Oczywiście! W codziennym życiu staramy się zwracać uwagę na nawyki konsumenckie. I ta wrażliwość ekologiczna sprawiła też, że Florian zaczął swoją ekomisję zbierając zużyte maseczki.

Powiedzcie o tym więcej? Skąd pomysł CYcleanTRIP?

S.J.: Florian wpadł na pomysł CYcleanTRIP podczas Tour de l’Europe, w czasie której zaniepokoiła go ilość śmieci na poboczach dróg. Właśnie dlatego chciał poruszyć temat zanieczyszczenia środowiska w czasie swoich kolejnych podróży.

Jak wyglądają statystyki z tej podróży?

S.J.: Florian pokonał ponad 45 000 km na rowerze, a ja 16 000 km. Podczas podróży zebraliśmy 844 kg odpadów różnego rodzaju, w tym 658 masek.

Jesteście z Bretanii, a gdzie udało Wam się dotrzeć podczas trasy?

F.D.: Dotarliśmy na południe Francji, do Awinionu, jednak z powodu zaostrzeń w związku z pandemią COVID-19 musieliśmy wrócić do domu. 

Jak oceniacie stan środowiska we Francji?

F.D.: Francja nie jest najgorsza pod względem ochrony środowiska, jednak daleko jej do wzoru do naśladowania. Nie da się przejść kilometra bez zauważenia śmieci na poboczach dróg… Jednak tutaj – tak samo jak w innych państwach – są organizacje, które walczą z problemem zanieczyszczenia środowiska. 

Jakie są Wasze plany na przyszłość?

Chcemy dalej dbać o naszą planetę – poprzez proste gesty dnia codziennego, a także uczestnictwo w akcjach społecznych, zbiorowych. Do czego też wszystkich zachęcamy!

Eco-friendly Tour de France [INTERVIEW]

Meet Florian Danielo and Sabrina Josselin. Lovely Breton couple decided to combine their love for cycling and ecology. Within the framework of the project CYcleanTRIP, they travel across the country collecting masks, thrown out by others.

They have begun their green mission in September. Currently they are travelling by bike through France, collecting masks that pollute the paths, pavements and rivers. They have with them the tent, cooking appliances and the special 'clip’ to collect masks. And all of that has begun with Florian’s journey, during which he realized the extent of the problem.

Does the bike occupy an important place in your life?

Florian Danielo: Yes, the bike is important for us. We use it mainly while travelling. I have already finished the journey across the Europe (Tour de l’Europe – 16 000 km in 10 months), which was the beginning of the world cycling tour (26 000 km in 18 months). The latter had to be stopped because of the COVID-19 pandemics. Sabrina joined me after 6 months, and therefore she passed 16 000 km in one year. 

Are ecology and environmental protection important to you?

Sabrina Josselin: Of course. In our everyday life, we try to pay attention to our consumption patterns. And because of this ecological sensitivity, Florian has begun his eco-mission collecting masks. 

Can you elaborate on that? What gave you the idea for CYcleanTRIP?

S.J.: Florian hit upon the idea of CYcleanTRIP during the Tour de l’Europe, when he saw the great amount of garbage laying on the sides of the roads. This is why he wanted to speak about the problem of environmental pollution during his further travels

What are the statistics of the travel?

S.J.: Florian has covered a distance of 45 000 km, and I – 16 000 km. During the trip, we collected 844 kg of waste of all sort, including 658 masks. 

You are from Brittany, and where did you roamed while collecting masks?

F.D.: We reached the south of France, to Avignon, but due to the restrictions connected with the COVID-19 pandemic, we had to come back home. 

How do you assess the condition of the environment in France?

F.D.: France is not the worst when it comes to the environmental protection, but it is far from being a role model. It is impossible to walk or ride a kilometer without noticing the garbage on the side of the road… However, here – just like in other countries – are organizations are charities, that take action to fight environmental problems.

What are your plans for the future?

We want to keep on with taking care for our planet – by simple everyday activities, as well as by participating in social actions. And we encourage you to do the same!

tłumaczenie z francuskiego i na angielski: Justyna Piórko

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.