Ekowydarzenia #26

Ekowydarzenia #26

Ten tydzień zaczynamy propozycją kilku bardzo ciekawych spotkań. Na początek I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”, który gromadzi znakomitych gości i ekspertów. Porozmawiają oni na temat tradycji miast przemysłowych oraz nowoczesnej twórczości i technologii. Sprawdź pozostałe propozycje. 

21 czerwca, godz. 18:00

Jak mówić o społeczeństwie ekologicznym i sprawiedliwym?

Jak sprawić, by w działania na rzecz klimatu włączać szerokie grupy społeczne? Jak w debacie publicznej łączyć kwestie środowiskowe ze sprawiedliwością społeczną? Jak uczynić z polityki ekologicznej propozycję atrakcyjną nie tylko dla wielkomiejskiej klasy średniej?

Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukać uczestnicy dyskusji online „Działanie dla klimatu. Jak mówić o społeczeństwie ekologicznym i sprawiedliwym?” organizowanej przez Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a oraz Fundację im. F. Eberta.

Wydarzenie: klik

22-23 czerwca

I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”

Pierwsze w Łodzi wydarzenie, które w kompleksowy sposób poruszy temat rewitalizacji przestrzeni i wyzwań współczesnych aglomeracji przemysłowych na arenie międzynarodowej. Kongres odbędzie się w formule hybrydowej, online, ale również w EC1 Łódź.

Wydarzenie obejmuje 12 bloków tematycznych – po 6 na każdy dzień kongresu. W każdym z bloków odbywać się będą prelekcje gości, panele dyskusyjne, sesje dodatkowe, czy potyczki 1 na 1.

Zapisy: klik

Program: klik

Wydarzenie: klik

22 czerwca, godz. 14:00

Rozmowy o Czystym Powietrzu – jak szybko pokonać niską emisję?

W czasie spotkania Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego zaprezentuje wybrane wyniki raportu „Droga do czystego powietrza”. Po części wprowadzającej odbędą się dwie sesje panelowe.

14:15 – 15:00 Program Czyste powietrze i inne działania dla eliminacji niskiej emisji na poziomie lokalnym i regionalnym. 

15:00 – 16:15 Jak wzmocnić wdrażanie uchwał antysmogowych i przyspieszyć wymianę „kopciuchów”? 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Rejestracja: klik  

Wydarzenie: klik

22 czerwca, godz. 14:00

Recykling energii jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych

Kolejna część z cyklu dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika? Czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania?

Wydarzenie: klik

24 czerwca, godz. 18:00

Ekologia na chłopski rozum? Wieś, rolnictwo i kryzys klimatyczny

Kryzys klimatyczny uderza również w polskie rolnictwo. Jak uprawiać wspólnie „ekologię na chłopski rozum”, na której skorzystają i wieś, i miasto? O tym porozmawiają uczestnicy debaty organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundację Konrada Adenauera we współpracy ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska.

Wśród gości

– Mieczysław Babalski, rolnik ekologiczny, Stowarzyszenie EkoŁan

– Joanna Perzyna, rolniczka, Nyeleni Polska

– Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, SGGW

– Izabella Bukraba-Rylska, socjolog wsi, PAN

Wydarzenie: klik

25-27 czerwca

Muzyka, oddech i ekologia na górskim szlaku | Festiwal Ducha Gór

W programie imprezy wiele atrakcji – spotkania, rozmowy i warsztaty. Wydarzeniu towarzyszy akcja sprzątania szlaków turystycznych, której przyświeca idea promowania nieinwazyjnej turystyki i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród odwiedzających Karkonosze.

Wydarzenie: klik

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.