Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Które zwierzęta przetrwają zmianę klimatu?

fish

Które zwierzęta przetrwają zmianę klimatu?

Naukowcy przewidują, w jaki sposób niektóre gatunki zwierząt morskich i lądowych przystosowują się do zmian klimatycznych, wywołanych przez człowieka.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Obserwując ryby

Zmiany klimatu mają fatalne skutki dla wielu organizmów żywych. Zwierzęta stają w obliczu utraty siedlisk, czy wahań temperatur, które doprowadziły do wyginięcia lub znacznej redukcji populacji wielu z nich. Naukowcy zastanawiają się, czy mogą przewidzieć, które ze zwierząt mają zdolności, aby przystosować się do anomalii i zagrożeń. 

Korzystając z sekwencjonowania genomu, odkryto, że niektóre ryby, takie jak ciernik, potrafią bardzo szybko przystosować się do ekstremalnych zmian sezonowych. Ich odkrycia mogą pomóc w prognozowaniu przyszłości tych populacji. 

Ekologia ewolucyjna

Dyscyplina, jaką jest ekologia ewolucyjna, dotyczy powiązanych ze sobą procesów ewolucyjnych i ekologicznych, którym ulegają dane populacje. Wyjaśnia ona różnorodność strategii życiowych poszczególnych gatunków oraz zmiany widoczne w ich obrębie, np. rozmieszczenie i liczebność. Ciernik jest rybą często obserwowaną przez naukowców tej multidyscyplinarnej dziedziny. Dlaczego? Ponieważ znany jest ze swoich różnych kształtów, rozmiarów i zachowań. Ryby te mogą żyć zarówno w wodzie morskiej, jak i słodkiej, w różnym spektrum temperatur. Ale co sprawia, że ​​ten gatunek jest tak odporny na zmiany klimatu?

Nowoczesna wersja teorii Darwina o ewolucji zakłada, że ​​organizmy z genami sprzyjającymi przetrwaniu i reprodukcji będą miały tendencję do pozostawiania większej liczby potomstwa. mówi główny autor badania, Alan Garcia-Elfring, doktorant w kanadyjskiej Katedrze Badań Bioróżnorodności na Uniwersytecie McGill.

Ewoluują proporcjonalnie do zmian klimatu

Naukowcy prześledzili sześć populacji ciernika za pomocą sekwencjonowania genomu. Ryba znaleziona wzdłuż wybrzeża Kalifornii była narażona na gwałtowne zmiany klimatyczne, które w tym regionie globu były wyjątkowe dotkliwe. Susze, duże opady deszczu zimową porą, czy pożary wpłynęły negatywnie na amerykański stan. Przetrwają tylko te ryby, które są w stanie tolerować gwałtowne zmiany. Badacze odkryli dowody na zmiany genetyczne spowodowane sezonowymi anomaliami w środowisku – odzwierciedlają one różnice między populacjami słodkowodnymi i słonowodnymi.

Odkrycia te są ważne, ponieważ mówią nam, że możemy wykorzystać wiedzę o różnicach genetycznych, które wyewoluowały w przeszłości, do przewidywania, w jaki sposób populacje mogą przystosować się do stresorów środowiskowych, takich jak obecne zmiany klimatycznepodał Alan Garcia-Elfring.

źródło: sciencedaily.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.