Energetyka wiatrowa i solarna wysuwają się na pierwszy plan w UK

Stale spadające ceny odnawialnych źródeł energii sprawiają, że energetyka wiatrowa i fotowoltaika wysuwają się na pierwszy plan w sektorze energetyki w Wielkiej Brytanii spychając na drugi plan węgiel kamienny oraz gaz ziemny.

W 2017 roku wielkość emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii spadła o 3%, ponieważ zużycie węgla kamiennego jako paliwa zmalało, a odnawialnych źródeł energii wzrosło.

Sektor energetyki doświadczył największego spadku (o 8%) w wielkości emisji w porównaniu z innymi sektorami w Wielkiej Brytanii, podczas gdy wielkość zanieczyszczenia z transportu oraz przemysłu pozostała na tym samym poziomie.

Jak podają najświeższe dane rządowe, po raz pierwszy większa ilość energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku została wyprodukowana ze źródeł takich jak: wiatr i słońce, niż z elektrowni jądrowych.

W ciągu całego roku niskoemisyjne źródła energii – elektrownie wiatrowe, słoneczne, biomasa i elektrownie jądrowe – zapewniły rekordowy udział w produkcji energii elektrycznej, wynoszący 50,4% ( w 2016 roku było to 45,7%).

W czwartym kwartale 2017 roku czynniki, takie jak: duże prędkości wiatru, nowe instalacje OZE oraz niższa produkcja energii jądrowej, spowodowały, że energia wiatrowa i słoneczna stały się drugim największym źródłem energii.

Energia wyprodukowana z wiatru i promieniowania słonecznego wyniosła 18,33 TWh, a z energii jądrowej – 16,69 TWh, co pokazują dane opublikowane przez Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej.

Niemniej odnawialne źródła energii wciąż muszą pokonać długą drogę, by doścignąć gaz ziemny, najpowszechniej używane źródło energii w Wielkiej Brytanii (36,12 TWh), którego udział w generacji energii spadł nieznacznie.

Udział OZE w produkcji elektryczności wzrósł do 29%. Wzrost ten oznacza, że niskoemisyjne źródła energii – do których zaliczają się zarówno odnawialne źródła energii, jak i elektrownie jądrowe – liczą teraz około połowę całkowitej generowanej energii elektrycznej.

„Dane te potwierdzają, że był to kolejny rekordowy rok dla energetyki wiatrowej, która wygenerowała 15% elektryczności w UK w 2017 roku”, jak poinformowała Emma Pinchceck, dyrektor wykonawczy działu handlu RenewableUK.

Opracowano na podstawie: Independent, The Guardian

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Czy Śląsk jest skazany na węgiel? W rozmowie ze ŚwiatemOZE Patryk Białas – radny Katowic

Kiedy szukasz pomysłu, w jaki sposób zorganizować centralny plac w mieście, to zapytaj mieszkańców. Uważam, że właśnie mieszkańcy są największymi ekspertami od miasta – podkreśla Patryk Białas, aktywista klimatyczny i radny Katowic, opowiadając o swojej wizji na rozwój miasta oraz klimatycznej przyszłości Śląska.