Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

ENGIE powiększa portfel zielonej energii

ENGIE powiększa portfel zielonej energii

28 lipca 2023 roku ENGIE Zielona Energia, będąca częścią francuskiej grupy energetycznej ENGIE podpisała warunkową umowę na zakup 103 MW lądowych farm wiatrowych. Tym samym łącznie w portfelu spółki znajdzie się 323 MW energii pochodzącej z lądowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Reklama

Poszerzanie portfolio

Umowa została podpisana z RP GLOBAL HOLDING POLAND S.L i MARGUERITE WIND POLSKA S.A.R.L. Spółka poinformowała, że zamknięcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Nie znamy na razie lokalizacji farm.

W wyniku tej transakcji, ENGIE stanie się właścicielem i operatorem aktywów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej z lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 323 MW. Spółka planuje dalszy rozwój w tym zakresie.

Dzięki tej akwizycji, rozwijamy nasze aktywa w Polsce w zakresie projektów wiatrowych. Podpisana właśnie transakcja na zakup farm wiatrowych uzupełnia nasze portfolio lądowych projektów wiatrowych o kolejne 103 MWpowiedział Piotr Rogóż, Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia.

Co wiemy o partnerach?

RP Global to deweloper na dużą skalę z ponad 35-letnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej. Obecnie rozwija projekty o mocy 15 GW. Polska pozostaje jednym z głównych rynków dla RP Global, z > 2700 MW projektami wiatrowymi i PV w różnej fazie rozwoju.

Marguerite jest ogólnoeuropejskim inwestorem w długowieczną infrastrukturę rozbudowy terenów zielonych i poprzemysłowych, której fundusze poszukują kapitałochłonnych, zrównoważonych możliwości inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem energii i odnawialnych źródeł energii, transformacji cyfrowej, odpadów i wody oraz transportu. Marguerite zarządza czterema europejskimi funduszami infrastrukturalnymi, z których najnowszym jest Marguerite III jest ukierunkowany na zmieniający się krajobraz infrastruktury w Europie poprzez integrację zasad ESG i tworzenie pozytywnych zmian dla społeczeństwa.

Zakup projektów farmowych

Końcem 2022 roku duży portfel farm fotowoltaicznych ENGIE odkupiło od krakowskiej spółki Columbus Energy. Zakupione projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW były na etapie finalizacji budowy, elektryfikacji lub eksploatacji. Zakup odbył się w dwóch transzach.

Końcem czerwca 2023 roku ENGIE podpisała umowę z ONDE na zakup projektu „Cyranka”, obejmującego dwie w pełni operacyjne farmy fotowoltaiczne Giżycko 1 oraz Giżycko 2.

Działalność ENGIE w Polsce jest oparta m.in. na: rozwoju, inwestycjach i zarządzaniu projektami odnawialnymi oraz obrocie energią elektryczną.

Grupa ENGIE działającej w obszarze niskoemisyjnej energii i usług.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.