Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Europa na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych na 2020 rok

odnawialne źródła energii

Europa na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych na 2020 rok

Emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła o 3,7% w 2019 roku. Dodatkowo spowodowany pandemią lockdown przyczynił się do poprawy jakości powietrza. Jak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska, pomoże to Unii Europejskiej osiągnąć dwa (z trzech) celów klimatycznych wyznaczonych na 2020 rok. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Przedstawione w 2007 roku, a zaakceptowane w 2009 roku, trzy cele klimatyczne zakładały:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20%, w porównaniu do poziomu z 1990 roku,
  • co najmniej 20-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym,
  • co najmniej 20-procentowy wzrost efektywności energetycznej.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska opublikowanym 30 listopada 2020 roku, Unii Europejskiej uda się osiągnąć dwa pierwsze cele w 2020 roku, czego nie można się spodziewać w przypadku poprawy efektywności energetycznej. 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

W 2019 roku emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła o 3,7%. Dzięki temu emisje całego regionu zmniejszyły się o 24% w porównaniu do poziomów z 1990 roku. 

Na 2030 rok, Komisja Europejska wyznaczyła cel 55-procentowej redukcji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990. Przypomnijmy, że całkowitą neutralność klimatyczną zamierza osiągnąć w 2050 roku. 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii

Z kolei, jak pokazują dane Europejskiej Agencji Środowiska, odnawialne źródła odpowiadały za 19,4% energii elektrycznej produkowanej w Unii w 2019 roku. 

Istnieją silne przesłanki wskazujące na to, że pogorszenie koniunktury gospodarczej w 2020 roku znacznie zmniejszyło ogólne zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych, w szczególności w sektorze transportu – czytamy w raporcie.

Podczas pandemii wzrósł udział energii generowanej ze źródeł odnawialnych. Agencja zauważa jednak, że może być to skutek krótkotrwały. 

Mimo iż cel zakładający 20-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym zostanie osiągnięty przez Wspólnotę jako ogół, 14 państw członkowskich nie zdoła spełnić celów krajowych w tym zakresie. Wśród nich znalazły się m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Irlandia, Austria i Polska. 

Jeden z celów cząstkowych zakładał osiągnięcie 10-procentowego udziału źródeł odnawialnych w sektorze transportu, jednak jego realizacja do końca 2020 roku pozostaje “wątpliwa”. W 2018 roku wartość ta wynosiła 8,3%. 

Efektywność energetyczna do poprawy

W przypadku efektywności energetycznej, mierzonej poprzez porównanie zużycia energii z produktem krajowym brutto, Europejska Agencja Środowiska stwierdziła, że żaden kraj nie podjął wystarczających działań, aby zapewnić osiągnięcie celu z nią związanego.

Jak twierdzi Europejska Agencja Środowiska, postęp w 2019 roku pokazał, że “ambitniejsze długoterminowe cele są do osiągnięcia”, aczkolwiek zadania wyznaczone na 2030 i 2050 rok będą wymagały zrównoważonych i nastawionych na współpracę wysiłków. 

Pełną treść raportu znajdziesz tutaj

Źródło: phys.org

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.