Europa na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych na 2020 rok

Europa na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych na 2020 rok

Emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła o 3,7% w 2019 roku. Dodatkowo spowodowany pandemią lockdown przyczynił się do poprawy jakości powietrza. Jak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska, pomoże to Unii Europejskiej osiągnąć dwa (z trzech) celów klimatycznych wyznaczonych na 2020 rok. 

Podcast

Przedstawione w 2007 roku, a zaakceptowane w 2009 roku, trzy cele klimatyczne zakładały:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20%, w porównaniu do poziomu z 1990 roku,
  • co najmniej 20-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym,
  • co najmniej 20-procentowy wzrost efektywności energetycznej.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska opublikowanym 30 listopada 2020 roku, Unii Europejskiej uda się osiągnąć dwa pierwsze cele w 2020 roku, czego nie można się spodziewać w przypadku poprawy efektywności energetycznej. 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

W 2019 roku emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła o 3,7%. Dzięki temu emisje całego regionu zmniejszyły się o 24% w porównaniu do poziomów z 1990 roku. 

Na 2030 rok, Komisja Europejska wyznaczyła cel 55-procentowej redukcji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990. Przypomnijmy, że całkowitą neutralność klimatyczną zamierza osiągnąć w 2050 roku. 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii

Z kolei, jak pokazują dane Europejskiej Agencji Środowiska, odnawialne źródła odpowiadały za 19,4% energii elektrycznej produkowanej w Unii w 2019 roku. 

Istnieją silne przesłanki wskazujące na to, że pogorszenie koniunktury gospodarczej w 2020 roku znacznie zmniejszyło ogólne zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych, w szczególności w sektorze transportu – czytamy w raporcie.

Podczas pandemii wzrósł udział energii generowanej ze źródeł odnawialnych. Agencja zauważa jednak, że może być to skutek krótkotrwały. 

Mimo iż cel zakładający 20-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym zostanie osiągnięty przez Wspólnotę jako ogół, 14 państw członkowskich nie zdoła spełnić celów krajowych w tym zakresie. Wśród nich znalazły się m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Irlandia, Austria i Polska. 

Jeden z celów cząstkowych zakładał osiągnięcie 10-procentowego udziału źródeł odnawialnych w sektorze transportu, jednak jego realizacja do końca 2020 roku pozostaje “wątpliwa”. W 2018 roku wartość ta wynosiła 8,3%. 

Efektywność energetyczna do poprawy

W przypadku efektywności energetycznej, mierzonej poprzez porównanie zużycia energii z produktem krajowym brutto, Europejska Agencja Środowiska stwierdziła, że żaden kraj nie podjął wystarczających działań, aby zapewnić osiągnięcie celu z nią związanego.

Jak twierdzi Europejska Agencja Środowiska, postęp w 2019 roku pokazał, że “ambitniejsze długoterminowe cele są do osiągnięcia”, aczkolwiek zadania wyznaczone na 2030 i 2050 rok będą wymagały zrównoważonych i nastawionych na współpracę wysiłków. 

Pełną treść raportu znajdziesz tutaj

Źródło: phys.org

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.