Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Farma fotowoltaiczna, energia z wiatru i hodowla owiec w jednym

Farma fotowoltaiczna, energia z wiatru i hodowla owiec w jednym

Farma fotowoltaiczna, energia z wiatru i hodowla owiec w jednym

W Wielkiej Brytanii powstanie projekt łączący odnawialne źródła energii ze zrównoważonym rolnictwem. Farma fotowoltaiczna działać będzie nieopodal elektrowni wiatrowej, znajdzie się także miejsce dla magazynowania energii i zrównoważonej hodowli owiec.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Tween Bridge

Farma fotowoltaiczna Tween Bridge będzie zlokalizowana w południowym Yorkashire i północnym Lincolnshire w Wielkiej Brytanii. Elektrownia słoneczna o mocy do 600 MW powstanie obok istniejącej lądowej farmy wiatrowej, w związku z czym dodatkowe linie energetyczne ani inna infrastruktura sieciowa nie są wymagane.

Tween Bridge jest ciekawym przykładem połączenia odnawialnych źródeł energii z dbaniem o środowisko naturalne. Farma fotowoltaiczna stanie się jedną z największych hodowli owiec nizinnych w kraju. Możliwe także, że na farmie powstanie hodowla pszczół.

Częścią projektu będzie ponadto system magazynowania energii. Takie rozwiązania stają się już wszechobecnym standardem, a największa bateria, która powstała dotychczas w Europie, zlokalizowana jest właśnie w Anglii. 

RWE jest na etapie przeprowadzania badań środowiskowych Trwają również wstępne rozmowy z właścicielami gruntów i władzami planistycznymi.Co jeszcze wiemy na temat projektu i jakie inne inicjatywy tego typu są obecnie realizowane? 

Farma fotowoltaiczna i hodowla zwierząt

Za budowę farmy odpowiada niemiecki koncern energetyczny RWE, który podpisał niedawno umowę dotyczącą mocy z National Grid, operatorem brytyjskiego systemu przesyłowego. 

RWE deklaruje, że w całym projekcie ważną rolę pełnić będzie lokalna społeczność i inni interesariusze, tacy jak chociażby organizacje pozarządowe. Konsultacje odbędą się wiosną 2023 roku i dopiero po ich zakończeniu RWE złoży wniosek o wydanie zezwolenia na budowę. 

Energia słoneczna w połączeniu z akumulatorami dobrze wpisuje się w portfolio rozwojowe RWE w Wielkiej Brytanii, gdzie już generujemy 15% zapotrzebowania kraju na energię. Nasza strategia jest ukierunkowana na zrównoważony rozwój, a energiczna ekspansja energii słonecznej na dużą skalę będzie częścią tych ambicjistwierdziła Katja Wünschel, CEO Onshore Wind and Solar Europe & Australia w RWE Renewables.

Farma zostanie uruchomiona do 2029 roku. Dla niemieckiego RWE będzie to pierwszy projekt połączony z hodowlą zwierząt zrealizowany na terenie Zjednoczonego Królestwa. Owce mogą pełnić funkcję „ekologicznych kosiarek” przycinając roślinność, żeby nie ograniczała pracy paneli fotowoltaicznych. Ponadto owce będą dostarczać naturalny nawóz oraz przenosić nasiona i pyłek w swojej wełnie, co może poprawić warunki dla hodowli pszczół. 

Badania przeprowadzone przez ekspertów i ekspertki Uniwersytetu w Lancaster sugerują, że najlepszym rozwiązaniem jest zasiewanie terenów farm fotowoltaicznych roślinami polnymi. Powstałe łąki kwietne mogą przyciągać zapylacze, zwiększając ich liczbę nawet w promieniu 1 km. To spora nadzieja również dla rolników, których plony zależą od pracy wykonywanej przez pszczoły, trzmiele i inne owady. 

Łąki fotowoltaiczne mogą okazać się istotne dla utrzymania bioróżnorodność. Pierwsze próby wdrożenia projektu udowodniły, że wokół farm otoczonych przez polną roślinność pojawiło się aż 4 razy więcej pszczół niż w przypadku elektrowni położonych na trawie darniowej. Inwestowanie w takie rozwiązania powinno być obowiązującym trendem przy budowie wielkoskalowych elektrowni słonecznych. Projektów tego typu powstaje coraz więcej, zwiększa się zatem również ich wpływ na środowisko.

Na połączenie energii słonecznej i hodowli zwierząt zdecydowali się np. twórcy największej farmy fotowoltaicznej w Europie. Elektrownia słoneczna o imponującej mocy 1044 MW zostanie otwarta już w 2025 roku. 

W jaki jeszcze sposób można łączyć odnawialne źródła energii z ochroną bioróżnorodności?

OZE i ochrona przyrody

Niemiecki koncern RWE znany jest z nietypowych inwestycji w energetykę wiatrową. Niedawno firma ukończyła budowę pierwszej na świecie farmy wiatrowej zbudowanej na wale przeciwpowodziowym. Zakończenie tego projektu wymagało zastosowania szeregu innowacyjnych przedsięwzięć inżynieryjnych.

O krok dalej idzie duński Ørsted, który łączy budowę morskich farm wiatrowych z zapewnieniem warunków do rozwoju koralowców. Założeniem planu ReCoral jest wyhodowanie rafy koralowej na terenie jednej z farm wiatrowych zlokalizowanych na otwartym morzu. 

Fundamenty morskich turbin wiatrowych mają stać się nowym siedliskiem morskim, wspierającym przetrwanie koralowców, a także regenerację naturalnych miejsc pokrytych rafami. 

Koralowce mają rozwijać się na terenie morskiej farmy Greater Changhua. Moc zlokalizowanej na Tajwanie farmy wiatrowej to aż 2.4 GW. Ørsted planuje rozmnożyć tam część parzydełkowców z okolic Wysp Penghu położonych na zachodzie kraju.

Czy powierzchnia turbin wiatrowych to dobre miejsce dla hodowli koralowców?

źródło i zdjęcia: RWE, renewableenergyworld.com, zdj. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.