Forum Energii: od 2032 bez węgla brunatnego

Forum Energii: od 2032 bez węgla brunatnego

W najnowszym raporcie Forum Energii, analitycy policzyli koszty odejścia od produkcji energii z węgla brunatnego. W obliczeniach uwzględnili sytuację Czech, Niemiec oraz Polski, które w swoich miksach energetycznych mają jego duży udział. Autorzy raportu twierdzą, że wyłączenie tego wysokoemisyjnego paliwa jest możliwe do 2032 roku.  

Modernizacja europejskiego trójkąta węgla brunatnego

Analitycy raportu “Modernizacja europejskiego trójkąta węgla brunatnego” zauważają, że Niemcy przygotowali już plan odejścia od węgla brunatnego, który ma całkowicie zostać wyłączony z produkcji energii w 2038 roku. Czesi natomiast jeszcze w tym roku przedstawią konkretny harmonogram. Do tych celów w obu krajach powołano specjalne komisje węglowe. W przypadku Polski polityka przeciwko węglowi brunatnemu jest mglista, a w tle nadal pojawiają się plany inwestycyjne, jak np. eksploatacja złóż w Złoczewie.

– Zadaliśmy sobie pytanie, czy równoległe odejście od węgla brunatnego w tych trzech krajach jest w ogóle możliwe. Dlaczego sprawdzaliśmy scenariusze wycofań jednocześnie w Polsce, Niemczech i Czechach? – dlatego, że każdy z tych krajów ogląda się na swoich sąsiadów, obawiając się tego, że pozostali nie są tak samo ambitni, albo że w regionie zabraknie prądu – wyjaśnia dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii.

Zmniejszenie emisji o 50%

Analitycy obliczyli, że tak jak sąsiedzi, możemy wycofać węgiel brunatny z produkcji energii elektrycznej do 2032 roku. Skutkowałoby to redukcją emisji dwutlenku węgla w regionie nawet o połowę! Obecnie w Polsce przewiduje się, że ostatecznie rezygnacja z węgla brunatnego nastąpi w okresie 2035-2038. Forum Energii podkreśla jednak, że w jego miejsce powinny wejść duże inwestycje OZE, które nie zwiększyłyby kosztów transformacji energetycznej. Dodatkowo, taka zamiana źródeł wpłynęłaby na zmniejszenie importu energii elektrycznej.

Filary odchodzenia od węgla brunatnego

Forum Energii proponuje 8 odgórnych zasad, na podstawie których może powstać skuteczny plan odejścia od węgla brunatnego:

  1. Włączenie strategii wycofania węgla brunatnego do 2032 r. do Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu.
  2. Wspólne wycofanie się z węgla brunatnego Polski, Niemiec i Czech jako flagowy projekt w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 
  3. Finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  4. Plan transformacji regionów węglowych, w szczególności Bełchatów. Bez planu, modernizacja obiektu nie kwalifikuje się do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 
  5. Wspólne planowanie rozwoju sieci przez krajowych operatorów sieci przesyłowej i koordynacji z ENTSO-E. 
  6. Utrzymanie mechanizmów wspierających niskoemisyjne źródła wytwórcze (aukcje OZE, dofinansowanie inwestycji).
  7. Reformy rynkowe zwiększające elastyczność systemu i możliwości integracji OZE.
  8. Równoczesne utworzenie planu dla wdrażania gazu w systemie energetycznym.

Źródło: forum-energii.eu