1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fotowoltaika na starych zasadach. Jak zostać w systemie opustów w 2022 roku i przez kolejne 15 lat?

Fotowoltaika na starych zasadach. Jak zostać w systemie opustów w 2022 roku i przez kolejne 15 lat?

Od 1 kwietnia 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy, które zmienią zasady, na których obecnie rozliczane są stawki za energię z instalacji fotowoltaicznych. W przeszłość odchodzi działający od 2016 roku system opustów, a nieubłaganie zbliża się tzw. net-billing. Czy można zachować system rozliczeń na starych zasadach i jakie płyną z tego korzyści? Tłumaczymy, jak zostać w systemie opustów.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jak zostać w systemie opustów?

Aby zostać w systemie opustów, prosument musi do 31 marca 2022 roku złożyć wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że kompletne i poprawne zgłoszenie wniosku w terminie pozwoli na korzystanie ze starego systemu przez kolejne 15 lat.

Za wprowadzenie do sieci energii prosumentom będzie przysługiwać rabat na rachunku za energię i dystrybucję w stosunku 1:0,8 (instalacje o mocy do 10 kW) lub 1:0,7 (10-50 kW).

Dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustów.

FV infografika

Nowe regulacje nie wprowadzają również dodatkowych obowiązków dla obecnych prosumentów, korzystających już z systemu opustów, związanych z przekazywaniem jakichkolwiek oświadczeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych zasadach. Założeniem jest uwzględnienie praw nabytych prosumentów, aby mogli oni nadal korzystać z dotychczasowych rozliczeń bez składania dodatkowych oświadczeń.

Jedyny obowiązek złożenia oświadczenia do sprzedawcy energii dotyczy sytuacji, w której prosument korzystający z systemu opustu chciałby zmienić system rozliczeń na net billing, czyli rozliczenia z uwzględnieniem wartości rynkowej energii elektrycznej.

Jak będzie wyglądał nowy system net-billing’u?

Nowi prosumenci, którzy nie zdążą przed 1 kwietnia 2022 roku, przejdą na system net-billingu. Polega on na wartościowym rozliczeniu energii elektrycznej, którą prosument wprowadza i pobiera z sieci.

Co to oznacza w praktyce? Jako prosument będziesz sprzedawać nadwyżkę energii wprowadzoną do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną zapłacisz jak inni odbiorcy.

Niewykorzystane nadwyżki energii zostaną sprzedane po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a brakująca energia kupowana po pełnej cenie. Rozliczenie w tym systemie będzie prowadzone z wykorzystaniem tzw. depozytu prosumenckiego. Będzie można z niego pomniejszyć należności za energię pobraną z sieci przez prosumenta. Środki na depozycie będą mogły zostać rozliczone przez 12 miesięcy od dnia przypisania kwoty na koncie.

Obowiązywać będzie okres przejściowy

Do 30 czerwca 2024 roku energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca. Od 1 lipca 2024 roku prosument ma rozliczać się już według cen godzinowych.

Co z rozbudową sieci fotowoltaicznej?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 roku instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów.

Należy pamiętać że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci dystrybucyjnej operatora ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł.

Czy fotowoltaika nadal będzie opłacalna?

Fotowoltaika nadal będzie opłacalna, zwłaszcza przy galopujących cenach prądu.

Czas zwrotu z inwestycji może się jednak wydłużyć: z 7 ‒ 9 lat do nawet 14 lat. Decydując się na fotowoltaikę teraz, w porównaniu do inwestycji po zmianach, zyskujesz 4 lata darmowego prądu! Co więcej, ze względu na utrzymywanie się wysokich cen energii stopa zwrotu może okazać się jeszcze korzystniejsza.

Ostatni dzwonek na fotowoltaikę na starych zasadach

Myślisz o fotowoltaice? Pośpiesz się i skorzystaj z systemu opustów. Chcesz otrzymać ofertę od firmy gwarantującej czas realizacji? Odwiedź stronę: https://www.swiatoze.pl/pomagamyzfotowoltaika/

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.