Global Clean Air Summit Kraków 2017

W Krakowie problem smogu jest szczególnie dokuczliwy. W walkę z zanieczyszczeniami powietrza angażują się nie tylko lokalni działacze, ale także zwykli mieszkańcy miasta, którzy wiedzą, że wspólnym działaniem można osiągnąć więcej. Do takich właśnie inicjatyw zalicza się Smogathon, którego kolejna edycja, tym razem międzynarodowa, odbyła się w Krakowie. O pomyśle i ideach przyświecających temu wydarzeniu opowiedział Maciej Ryś, pomysłodawca i organizator Smogathonu.

– Smogathon to taka globalna inicjatywa, która ma na celu walkę ze smogiem, a edycja 2017 to globalny konkurs, w którym walczymy ze smogiem za pomocą technologii. Jest to po prostu inicjatywa wielu wkurzonych krakowian, którzy akurat reprezentują świat technologii i którzy stwierdzili, że warto by spróbować tą technologią podziałać w ten sposób, żeby oczywiście ten problem smogu rozwiązać w całym mieście, a później się może i na całym świecie – zauważył Maciej Ryś.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Organizator akcji podkreśla, że celem wydarzenia jest wspieranie walki ze smogiem za pomocą edukowania mieszkańców oraz tworzenia narzędzi, które będą funkcjonalne nie tylko w Krakowie, ale także na całym świecie. Do takich inicjatyw należy CityTree, zwycięski projekt z roku 2016, czyli ściana z mchu pochłaniająca szkodliwe pyły. Podczas gali odbywającej się w 2017 roku pierwszą nagrodę zdobył natomiast projekt amerykańskiego start-upu Artveoli, którym był obraz mogący wytworzyć tlen. Otrzymana przez nich nagroda wdrożeniowa wynosiła 100 tys. dolarów, z czego 75 tys. należało przeznaczyć na rozwój projektu w Krakowie, a 25 tys. na dalsze udoskonalenie pomysłu.

Ze Smogathonem połączone jest także forum dla czystego powietrza, czyli Global Clean Air Summit.

Global Clean Air Summit to jest inicjatywa, którą podjęliśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, z Krakowskim Alarmem Smogowym oraz z miastem Kraków, która ma na celu szerzenie wiedzy, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem (…). Smog nie ma barier, nie ma polityki, on tak samo truje każdego z nas, i chcemy pokazać ludziom, że musimy się zebrać razem i coś z nim zrobić (…). Musimy działać wspólnie, razem, i ten problem naprawdę jest do rozwiązania (…). Osobiście mam nadzieję, że ta konferencja przede wszystkim da dużo motywacji tym ludziom [i uświadomi im], że nie są sami w tej walce, że nas jest dużo i że wszyscy razem pokonamy ten smog – wyraził nadzieję Maciej Ryś.