Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

IRENA: Indie będą czwartym pod względem wielkości rynkiem OZE

fotowoltaika

IRENA: Indie będą czwartym pod względem wielkości rynkiem OZE

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) istnieje możliwość, że Indie zostaną czwartym pod względem wielkości rynkiem odnawialnych źródeł energii na świecie. Nastąpić to może już w 2035 roku. Według szacunków zielona energia będzie stanowiła 25 procent indyjskiego miksu energetycznego.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Według raportu Renewable energy prospects for India do 2030 roku energia słoneczna zostanie kluczowym czystym źródłem energii w Indiach. Szesnastoprocentowy udział przypadnie fotowoltaice, piętnastoprocentowy – energetyce wiatrowej, a siedmioprocentowy – hydroenergetyce. Biopaliwa, które często są pomijane w analizach rynku energetycznego oraz całego rynku ekonomicznego Indii, będą miały sześćdziesięciodwuprocentowy udział w całkowitych zasobach odnawialnych Indii ze względu na ich liczne zastosowanie m.in. w transporcie, ciepłownictwie czy w generowaniu energii elektrycznej. W raporcie IRENA napisano, iż wykorzystanie OZE może spowodować, że do 2030 roku oszczędności gospodarki Indii będą dwanaście razy większe. Innymi korzyściami wykorzystania OZE jest tworzenie nowych miejsc pracy, polepszenie zdrowia obywateli czy korzystny wpływ na środowisko. IRENA wskazuje, że do 2022 roku Indie mogą zatrudnić w sektorze energetyki słonecznej ponad milion specjalistów, z kolei w sektorze energetyki wiatrowej – 180 tysięcy pracowników. Mając na uwadze te liczby, Indie już teraz muszą pilnie inwestować w szkolenia kadr energetycznych ze względu na niedobór kwalifikacji niezbędnych w sektorze energetycznym. Według IRENA do 2022 roku udział paliw kopalnych w miksie energetycznym Indii zmniejszy się o 17–23 procent. Adnan Z. Amin, Dyrektor Generalny IRENA, podkreślił, iż Indie odznaczają się jednym z najbardziej ambitnych programów w zakresie rozwoju energii odnawialnej. – Indie odgrywają dziś wiodącą rolę w transformacji energetycznej zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Posiadają wiele zasobów odnawialnych, szczególnie w sektorze energii słonecznej i bioenergetyce, które mogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię w tym kraju – podkreślił przedstawiciel IRENA. Więcej informacji: https://swiatoze.pl/indie-przeznacza-500-mln-zielony-korytarz-energii/

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.