Jaka będzie przyszłość energetyczna państw UE?

9 maja tego roku w Sybinie w Rumunii odbył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział członkowie Rady Europejskiej oraz przywódcy państw wchodzących w skład UE. Przedstawiciele RE postawili sobie za cel wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie kierunku, w jakim w ciągu najbliższych pięciu lat będą wspólnie zmierzać kraje członkowskie.

Jedną z ważnych spraw, która została poruszona podczas tego spotkania, była kwestia polityki energetycznej oraz klimatycznej państw zrzeszonych w Unii Europejskiej. Pochylono się także nad jednym z ważniejszych bieżących problemów, jaki stanowi przyszłość polityki przemysłowej wobec dynamicznej ekspansji gospodarczej Chin.

Jak się okazuje, już wcześniej osiem państw dyskutowało nad tym, aby cała gospodarka unijna do 2050 r. była zeroemisyjna. Niestety, jak się okazuje, Polska nie jest tak chętna na uczestnictwo w tych oto przemianach, niemniej jednak – co pokazują wybory w Unii Europejskiej – Europa chce zmian. Chce, aby polityka była bardziej zielona i słyszymy to coraz częściej z głosu młodego pokolenia. To właśnie protesty młodzieży i Greta ze Szwecji pokazują, jak ważne dla młodych jest to, aby przyszłość Europy była zielona, żeby przyszłość była pozbawiona tak wielkich emisji CO2 – podkreśliła Joanna Maraszek, redaktorka portalu Świat OZE.

Państwami wnioskującymi o zerową emisję jeszcze do 2050 r. i zachęcającymi do wdrażania technologii przyjaznych środowisku naturalnemu były Dania, Belgia, Szwecja, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Francja i Luksemburg.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wnioskował, aby szczyt zakończył się opracowaniem i przyjęciem specjalnego protokołu o nazwie Deklaracja z Sybina, wyznaczającej na lata 2019–2024 plan działania państw zrzeszonych w UE. Dokument ten zawiera 10 postulatów, spośród których warto wymienić np. dążenie wszystkich krajów UE do solidarności i szacunku względem pozostałych państw, a także dbanie o europejski „sposób życia, demokrację i praworządność”. W sporządzonym protokole znalazło się również sformułowanie, że: „ambitna, efektywna kosztowo i sprawiedliwa społecznie transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu może przynieść korzyści w obszarach wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, jakości życia, zdrowia publicznego oraz bioróżnorodności”.

20 czerwca tego roku Deklaracja z Sybina została przyjęta przez Radę Europejską.