Kary za nieprzestrzeganie przepisów przez gminy

Od 1 lipca 2017 roku na terenie Małopolski zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które mają na celu zminimalizować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a w konsekwencji doprowadzić do usunięcia zjawiska smogu. Plan ten wydaje się być piękny, jednak jakiekolwiek pozytywne skutki może przynieść jedynie w dłuższej perspektywie. Województwo małopolskie ma zamiar bardzo poważnie traktować przypadki, gdy gminy nie będą wypełniać narzuconych norm.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest upoważniony do nakładania kar finansowych na samorządy, które nie wypełniły zobowiązań dotyczących ochrony powietrza. Przeprowadzone kontrole sprawiły, że budżet województwa małopolskiego może powiększyć się o blisko 500 tysięcy złotych. Wszystko z powodu naruszenia założeń Programu Ochrony Powietrza przez czterdzieści gmin. Niektóre z nich złożyły jednak odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do grona miast, które realizują program bez zarzutów, należą: Tarnów, Gorlice oraz Olkusz.

Fotowoltaika od Columbus Energy