Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Koszty ekonomiczne upałów wzrosną pięciokrotnie do 2060 roku!

Koszty ekonomiczne upałów wzrosną pięciokrotnie do 2060 roku!

Naukowcy uważają, że fale upałów, ze względu na ich wpływ na ludzką produktywność, powodują znaczne szkody w gospodarce Europy. Z nowych szacunków wynika, że ​​w nadchodzących dziesięcioleciach negatywny wpływ wzrostu temperatury jeszcze wzrośnie. Prognozy dotyczące zmian klimatu mówią, że fale gorąca będą częstsze i mogą trwać dłużej, a koszty ekonomiczne upałów wzrosną.

BANER MOBILEB1
Reklama

Negatywne skutki upałów

Fale upałów zagrażają zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin, niszczą infrastrukturę i obniżają wydajność pracowników. Nadmiernie gorące środowiska powodują obciążenie fizjologiczne, zmniejszają liczbę produktywnych godzin pracy, zmniejszają zdolność przyswajania informacji i zakłócają podejmowanie decyzji. Niestety, jest ich coraz więcej.

Koszty ekonomiczne upałów wzrosną

Liczba dni z ekstremalnymi upałami podwoiła się w Europie w latach 1960-2017. Wzrost temperatury to jeden ze skutków zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

W nowym badaniu naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej i innych europejskich instytucji badawczych szacują straty PKB spowodowane negatywnym wpływem fal upałów na produktywność człowieka.

Obliczają, że fale upałów w ostatnich, wyjątkowo gorących latach, takich jak 2003, 2010, 2015 i 2018, prowadzą do rocznej utraty 0,3-0,5% europejskiego produktu krajowego brutto (PKB).

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

To już 1,5 do 2,5 razy więcej niż średnia utrata 0,2% PKB z powodu ekstremalnych upałów w latach 1981-2010.

Badanie przewiduje, że straty PKB będą stale rosnąć w ciągu najbliższych 40 lat w Europie. Szacuje się, że koszty fal upałów wzrosną do oczekiwanej średniej rocznej 0,77% PKB w latach 2035-2045, do około 0,96% w latach 2045-2055 i przekroczą 1,14% w latach 2060.

Gdzie skutki upałów są najbardziej odczuwalne?

Najpoważniejsze skutki odczuwa południowa Europa

Badanie wykazało, że kraje południowoeuropejskie poniosłyby największe straty gospodarcze z powodu nadmiernego ciepła. Najbardziej ucierpi Cypr, gdzie roczne straty mogą wynieść 3-3,5% PKB kraju do 2060 roku.

Portugalia, Hiszpania i Chorwacja stopniowo zaczną odczuwać upały w bardziej dotkliwy sposób. Roczne straty, które mogą wynosić 2% w 2040 roku, wzrosną do około 3% w 2060 roku. Również Rumunia, Włochy, Grecja i Bułgaria odczują znaczny wzrost spodziewanego wpływu.

Kraje Europy Środkowej odczują mniejsze, ale nadal znaczące negatywne skutki. Badanie przewiduje, że w Niemczech do 2050 roku fale upałów spowodują średnioroczną utratę 0,5% PKB kraju.

Z kolei kraje skandynawskie, Wielka Brytania i Islandia poniosą mniejsze roczne straty sięgające 0,2% PKB lub nie poniosą żadnych strat.

Istnieją również duże różnice między regionami w tym samym kraju. Poniższe mapy przedstawiają szacunkowe koszty ekonomiczne fal upałów jako udział w regionalnym PKB w czterech skrajnych latach (2003, 2010, 2015 i 2018), które zostały bliżej przeanalizowane w badaniu. Szkody w tych regionach często przekraczają 1% PKB, osiągając prawie 2% w regionach najbardziej wysuniętych na południe.


B9uB7EnSg3ubzhj27rbZK0QtS7DC yjRb x7ilW8wAT0fK8kqYWgEFDL GhLrxv 9hWNgKi9VvgLDA4oxyXtkKZGMmW6XksZ Z Y7wTBscGD8uvhcNqW4phuhlSKLS 2Qv8unuwU=s0

Najbardziej dotknięte regiony to te, które mają gorący klimat i gdzie sektory outdoorowe, takie jak na przykład budownictwo, rolnictwo i turystyka, mają duży udział w gospodarce regionalnej.

Już wiemy, że koszty ekonomiczne upałów wzrosną. Pozostaje pytanie: jak przystosować się do rosnących temperatur?

Przystosowanie miejsca pracy do rosnących temperatur

Badanie to może pomóc decydentom w opracowaniu polityk, które minimalizują wpływ wzrostu temperatury na europejskich pracowników, jak podkreślono w nowej unijnej strategii przystosowania się do zmian klimatu z lutego 2021 roku. Zdaniem naukowców w Europie jest duże pole do wdrożenia środków adaptacyjnych w miejscu pracy, tak aby przeciwdziałać wpływowi zwiększonego ciepła na pracowników.

Środki te mogą obejmować dostosowane mundury, lepszą izolację budynków, zielone miejsca pracy, zadrzewienie, automatyzację, klimatyzację i zmianę schematów pracy, aby pomóc narażonym pracownikom uniknąć najgorętszych okresów dnia.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak urządzenia do noszenia, które chronią przed ciepłem, należą do odpowiedzi adaptacyjnych przyszłości.

Zaproponowana w niniejszym opracowaniu interdyscyplinarna metodologia oddolna może również zostać ukształtowana w celu oceny kilku celów politycznych, w tym wdrażania polityk adaptacyjnych.

Decydenci mogliby wykorzystać tę metodologię do dokładnego uchwycenia makroekonomicznych skutków alternatywnych polityk adaptacyjnych, biorąc pod uwagę istnienie różnych regionalnych realiów klimatycznych, społeczno-gospodarczych i demograficznych.

Chcesz wiedzieć więcej o tegorocznych upałach na świecie? Zobacz artykuł:

źródło: ec.europa.eu, nature.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.