Kraków będzie musiał przeznaczyć 8 mld zł na walkę ze zmianami klimatycznymi

Krakowscy radni przegłosowali na TAK dokument, który wskazuje plan działania miasta w odniesieniu do negatywnych skutków postępujących zmian klimatycznych. Do 2030 r. miasto Kraków będzie musiało wyłożyć na ten cel 8 mld zł.

Przyjęty przez krakowskich radnych program o nazwie „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” powstał pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Dokument został opracowany dla 44 polskich miejscowości. Stolica Małopolski przyjęła narzucone odgórnie wytyczne jako jedno z ostatnich miast. Wciąż nie jest wiadome, w jaki sposób zostanie pozyskana kwota niezbędna do wprowadzenia stosownych zmian. Według dokumentu Kraków został zobligowany do przeznaczenia na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi aż 8 mld zł. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Przyjęcie dokumentu będzie formalnym otwarciem procesu, który już w Krakowie postępuje. Dokument będzie warunkiem pozyskania środków europejskich w nowej perspektywie unijnejpodkreślił Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, którego wypowiedź przytoczył portal dziennikpolski24.pl.

Zatwierdzenie „Planu adaptacji miasta…” było niezbędne, aby móc ubiegać się o dofinansowania na ten cel nie tylko pochodzących z programów unijnych, ale również rządowych. Wciąż nie określono, jaką sumę musi samodzielnie wyłożyć na ten cel stolica Małopolski.

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” przybliża prognozy klimatyczne dla miast, a także wskazuje szczególnie istotne kierunki działań służących zminimalizowaniu zmian klimatycznych. Wśród najważniejszych problemów, z którymi będą zmagać się miasta, wymieniono m.in. zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i falami upałów, ryzyko wystąpienia nagłych opadów oraz powodzi, a także zanieczyszczenia powietrza.

Z kolei do proponowanych metod służących redukcji negatywnych skutków zmian klimatycznych zaliczono m.in. inwestycję w zieleń miejską (sadzenie roślin zielonych oraz parków), rozbudowanie obiektów wyposażonych w wodę (pitniki, fontanny), dbanie o zrównoważony transport oraz o najsłabsze grupy społeczne (dzieci, seniorów, niepełnosprawnych) za pomocą budowania przyjaznej infrastruktury miejskiej: szerokich chodników, ławek, zacienionych obszarów oraz terenów rekreacyjnych. 

źródło: dziennikpolski24.pl