1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kto jest najbardziej narażony na skutki globalnego ocieplania? Obietnice na szczycie COP26

Kto jest najbardziej narażony na skutki globalnego ocieplania? Obietnice na szczycie COP26

Kolejny dzień szczytu klimatycznego COP26 stoi pod znakiem adaptacji do zmienionego klimatu i ratunku dla najbardziej potrzebujących. Czy najbardziej narażeni na klęski otrzymają pomoc?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Problemy współczesnego świata na COP26

“Musimy chronić ludzi i siedliska naturalne przed najgorszymi skutkami zmian klimatycznych”. Tak brzmi oficjalny opis 8. dnia szczytu klimatycznego w Glasgow. Adaptation, Loss and Damage Day przypomina o tym, jak ważna jest ochrona ludzi i ekosystemów, które są poddane opresji np. poprzez rozwój gospodarczy innego regionu świata.

Skutkiem gigantycznej emisji gazów cieplarnianych z krajów tzw. największych trucicieli – Rosji, Chin i USA, jest pogorszenie sytuacji życiowej w innych krajach. 

Rozbieżności społeczno-gospodarcze widoczne są gołym okiem, a ich skutkiem jest np. zjawisko migracji klimatycznych.

Powodzie, pożary, cyklony

Ludzie na całym świecie już teraz doświadczają ekstremalnych zjawisk pogodowych. Klimatolodzy twierdzą, że należy odróżnić naturalne zjawiska w przyrodzie od tych, które są wynikiem ogromnej i gwałtownej emisji gazów cieplarnianych.  

W Glasgow decydenci skupiają się na formach wsparcia osób najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Równolegle osoby te są zwykle podwójnie skrzywdzone, ponieważ największe źródło problemu emisji nie pochodzi bezpośrednio z zamieszkiwanych przez nich terenów. 

Działania adaptacyjne

Wielka Brytania oraz inne kraje zdecydowały o utworzeniu Koalicji Działań Adaptacyjnych. Odbyło się to we współpracy z Egiptem, Bangladeszem, Malawi, Holandią, Saint Lucia i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Koalicja będzie poszukiwać rozwiązań, aby zapobiec, zminimalizować straty, które już występują w wyniku zmiany klimatu. 

Wśród sposobów na walkę z nimi wymieniono m.in.:

  • więcej środków finansowych na systemy wczesnego ostrzegania, ochronę przeciwpowodziową,
  • budowę odpornej infrastruktury i dopasowanego do warunków rolnictwa,
  • ochronaę i przywracanie siedlisk,
  • rewitalizację ekosystemów, które stanowią naturalną tarczę przed zmianami klimatu. 

Wszystkie kraje powinny sporządzić tzw. „Komunikat w sprawie adaptacji ”, który jest podsumowaniem tego, co kraje planują zrobić, aby dostosować się do aktualnych wyzwań.

Kontrola emisji metanu. Czy zda egzamin?

Jednym z przełomowych momentów na COP26 było zawarcie nowego porozumienia w sprawie emisji metanu. Ponad 105 krajów zdecydowało o obniżeniu globalnej emisji metanu o 30% w ciągu najbliższych 9 lat (względem wartości z 2020 roku). Metan jest ponad 80 razy silniejszy w zatrzymywaniu ciepła niż CO₂. 

Zobowiązanie dotyczące redukcji emisji metanu było pozytywnym przykładem na to, że USA potrafi skutecznie współdziałać z innymi krajami powiedział David Waskow, dyrektor Międzynarodowej Inicjatywy Klimatycznej w World Resources Institute.

Stany Zjednoczone dołączyły również do Międzynarodowego Obserwatorium Emisji Metanu, niedawno uruchomionej inicjatywy Programu Środowiskowego ONZ. 

Fakt, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspierania IMEO, jest dużym krokiem w kierunku zjednoczenia całego świata w kwestii posiadania centralnej bazy danych dla wszystkich emisji metanupowiedział prezes Funduszu Ochrony Środowiska Fred Krupp.

źródło i fot.: COP26, bloomberg.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.