Licznik elektromobilności: pierwsze samochody wodorowe w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych opublikowało kolejny raport na temat elektromobilności w Polsce. Pod koniec kwietnia po polskich drogach jeździło prawie 24 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. 

Elektromobilność na kilku frontach

Pod koniec kwietnia 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 23 834 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Nieco ponad połowę stanowiły hybrydy typu plug-in (50,32%, czyli 11 993 sztuki). Za resztę odpowiadały pojazdy w pełni elektryczne (49,68%, czyli 11 841 sztuki). Ale elektromobilność to nie tylko osobówki. Wzrost widzimy również w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych. Ich łączna flota liczyła 899 pojazdów. Natomiast park autobusów elektrycznych powiększył się o 52 sztuki. Obecnie po miastach Polski kursują 484 elektrobusy. 

Więcej stacji ładowania

Rozwój elektromobilności obserwujemy także w zakresie infrastruktury ładowania. W ciągu miesiąca przybyło 31 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania. Ich liczba wynosi teraz 1 456. Nadal większą część z nich stanowią wolne ładowarki prądu przemiennego (67%). Pozostałe to stacje ładowania prądem stałym (33%).

Debiut wodoru na polskim rynku

Po raz pierwszy w Polsce zarejestrowano również sześć samochodów wodorowych. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, uważa, że to ogólnoeuropejski trend związany z odbudową gospodarki po pandemii. 

Szkoda, że w Krajowym Planie Odbudowy […] na niskoemisyjną motoryzację przeznaczono zaledwie nieco ponad miliard euro. Pieniądze te zasilą głównie komunikację publiczną i budowę stacji ładowania dla autobusów – twierdzi Faryś, i dodaje: – Warto byłoby wzorem innych krajów europejskich przeznaczyć na rozwój niskoemisyjnego transportu oraz produkcji pojazdów i baterii znacznie większe środki, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach UE, gdzie na ten cel przeznaczono nawet po kilkanaście miliardów euro. 

Źródło: pspa.com.pl

Fot. Charlotte Stowe / Unsplash