Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Magazyn energii dla domu. Czy ta inwestycja się opłaca?

Magazyn energii dla domu. Czy ta inwestycja się opłaca?

Magazyn energii dla domu to coraz częściej stosowane rozwiązanie. Urządzenie to świetnie współpracuje z fotowoltaiką. To połączenie może przynieść wiele korzyści. Jakie?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dlaczego magazyn energii dla domu ma sens? 

Magazyn energii jest to urządzenie, które przechowuje nadmiar prądu, wyprodukowany często przez OZE. Jakie są największe zalety tego typu rozwiązań?

Magazyn energii dla domu pozwala na bezpieczne gromadzenie energii z paneli PV. Jego rolą jest głównie zwiększenie autokonsumpcji darmowej energii z instalacji OZE, zabezpieczenie przed awariami sieci i skokami napięcia w szczytach produkcji, powodującymi wyłączenie inwertera i zatrzymanie wytwarzania energii.

Jak działa magazyn energii?

Jeżeli magazyn energii jest całkowicie naładowany, nadwyżka produkcji z fotowoltaiki wysyłana jest do sieci. Przechowywana w urządzeniu energia ma postać substancji chemicznej. Działanie magazynu energii opiera się na czterech głównych elementach:

  • anodzie (biegun ujemny) – to podczas procesu rozładowywania dochodzi do reakcji utleniania,
  • katodzie (biegun dodatni) – przebiegają na niej procesy redukcji,
  • elektrolicie (substancja chemiczna zdolna do przewodzenia prądu) – tu przebiega transport jonów pomiędzy anodą i katodą,
  • separatorze – czyli porowatym materiale nasyconym elektrolitem i umieszczonym pomiędzy katodą i anodą w celu mechanicznego rozdzielenia elektrod i zapobiegania zwarciu ogniwa. Pozwala na transport jonów.

Jak wygląda konwersja zmagazynowanej energii w energię elektryczną? Substancja chemiczna na anodzie powoduje uwolnienie elektronów do bieguna ujemnego i jonów w elektrolicie. Jest to reakcja utleniania chemicznego. Na biegunie dodatnim katoda przyjmuje przepływ elektronów, co zamyka obwód przepływu elektronów. Te dwie reakcje zachodzą jednocześnie: jony przenoszą prąd przez elektrolit, podczas gdy elektrony przepływają w obwodzie zewnętrznym. To z kolei generuje prąd elektryczny.

Magazyn energii dla domu – dofinansowanie

Kolejnym plusem magazynu energii dla domu jest możliwość uzyskania dofinansowania. Jak dużo możemy dostać pieniędzy na tę inwestycję? W ramach programu Mój Prąd 5.0 za zakup i montaż magazynu energii przygotowano dofinansowanie w wysokości do 16 tys. złotych.

W ramach ustalonych przepisów pojemność minimalna tych urządzeń musi wynosić co najmniej 2kWh. Dofinansowaniu podlegają również HEMS. Są to domowe systemy zarządzania energią, który pozwala na optymalizację działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.

Źródło: columbusenergy.pl, mojprad.gov.pl

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.