Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd 5.0 – co trzeba wiedzieć? Czym jest magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania HEMS?

Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 5.0 – co trzeba wiedzieć? Czym jest magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania HEMS?

22 kwietnia 2023 roku ruszyło zbieranie wniosków w programie dofinansowania do fotowoltaiki i urządzeń dodatkowy – Mój Prąd 5.0. W stosunku do poprzednich edycji dofinansowania zmienił się nie tylko zakres i wysokość świadczeń, ale również grupa osób, które mogą złożyć wniosek o dotacje. Zobacz, co trzeba wiedzieć, aby skorzystać z dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Mój Prąd 5.0 – kto może złożyć wniosek?

Mój Prąd 5.0 dedykowany jest prosumentom w nowym systemie net-billing oraz dotychczasowym, którzy zmienili system rozliczania z systemu odpustów na net-billing, którzy zakupili i zamontowali urządzenia maksymalnie do 1 lutego 2020 roku.

Pierwszą nowością, w stosunku do poprzednich edycji to trzy grupy wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0. Oprócz nowych prosumentów, w najnowszej edycji wniosek mogą złożyć też osoby, które skorzystały z programu w poprzednich latach.

  • Grupa I to osoby składające wniosek po raz pierwszy, które ubiegają się o dotację wyłącznie na panele fotowoltaiczne. 
  • Grupa II to osoby składające wniosek po raz pierwszy, które ubiegają się o dotację na panele fotowoltaiczne i urządzenia dodatkowe. 
  • Grupa III to osoby, które już skorzystały z dotacji w ramach programu Mój Prąd, ale uzupełniły swoją instalację o urządzenia dodatkowe.

Kwota dofinansowania będzie zależeć do tego, do jakiej grupy kwalifikują się wnioskodawcy. Na ile pieniędzy będą mogli liczyć prosumenci w programie Mój Prąd 5.0? Sprawdź tutaj.

Autokonsumpcja energii

Czwarta edycja ma prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców i jednocześnie tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.

W ramach programu Mój Prąd 5.0 będzie można otrzymać do 6 tys. zł, jeśli inwestycja obejmie tylko instalację PV. Jednak NFOŚiGW proponuje, aby wnioskodawcy decydowali się na dodatkowe elementy tworzące bardziej efektywny zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej. To umożliwi magazynowanie wytworzonej energii (w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą autokonsumpcję. Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów dotacja do paneli wzrośnie nawet do 7 tys. zł. 

Mój Prąd 4.0 – czym jest magazyn ciepła?

Przy zakupie magazynu ciepła liczyć można na dofinansowanie w wys. do 5 tys. zł. Chodzi tu o urządzenia pozwalające zatrzymać wyprodukowane ciepło, takie jak: 

  • zasobniki ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
  • zasobniki ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną, 
  • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, 
  • bufory ciepła z grzałką elektryczną, 
  • bufory ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, stanowiące jedno kompletne urządzenie, 
  • pompa ciepła do c.w.u.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, a także kocioł gazowy.

Mój Prąd 5.0 – czym jest magazyn energii?

Magazyny energii służą do przechowywania energii, jaka została wygenerowana przez panele fotowoltaiczne zainstalowane w przydomowej instalacji. Są one rozwiązaniem dedykowanym zarówno do zwykłych prosumentów, którzy mają zainstalowaną fotowoltaikę na dachu swojego domu, jak i dla firm, czy nawet zakładów produkcyjnych. 

Magazyn energii służy do zwiększania autokonsumcji, czyli wykorzystywania na bieżąco produkowanej energii. Właściciele instalacji, które są wyposażone w tego typu rozwiązania, mają tę przewagę, że są w stanie gromadzić produkowane przez panele nadwyżki energii i wykorzystywać je w okresie zmniejszonej produkcji – np. wieczorem albo w nocy – ograniczając w ten sposób konieczność posiłkowania się prądem z sieci elektroenergetycznej od operatora

Zakup i montaż magazynu energii pozwala na uzyskanie dofinansowania w wys. do 16 tys. zł. W programie Mój Prąd 5.0 pod hasłem magazynu energii kryją się akumulatory do gromadzenia prądy wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną, których pojemność minimalna wynosi 2 kWh.

Urządzeniami, które podlegają dofinansowaniu są także systemy zarządzania energią HEMS. 

Mój Prąd 4.0 – czym jest system zarządzania energią HEMS/EMS?

Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozwalający na optymalizację działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku. 

EMS (ang. energy management system) to z kolei system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła i potrzebami chłodniczymi.

Do programu Mój Prąd 5.0 nie kwalifikują się pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka. Mogą one zostać zaliczone do programu, tylko w momencie gdy są one częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

Więcej o HEMS:

Na systemy HEMS i EMS pozyskać można do 3 tys. zł. dofinansowania. Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 58 tys. zł.

źródło: mojprad.gov.pl, gov.pl/web/nfosigw, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.