Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Materiały i proces budowlany muszą nabrać zielonego charakteru

Materiały i proces budowlany muszą nabrać zielonego charakteru

Każda gałąź gospodarki wymaga transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju. Dekrabonizowanie, czyli zmniejszanie emisji z branży budowlanej, jest wielkim wyzwaniem, przed którym stoi także Polska.

Jak budować bez emisji?

Aby zdekarbonizować przemysł budowlany potrzebne jest zaangażowanie wszystkich uczestników tego procesu. Zmniejszanie emisji rozpoczyna się więc na etapie edukacji, a potem na wdrażaniu odpowiednich technologii. Z powodu coraz większej presji na zasoby budowlane i nowe obiekty mieszkalne, kluczowe jest ciągłe dążenie do obniżania emisji. Dzięki bezemisyjnym programom, które są prowadzone np. Norwegii, przemysł budowlany osiągnie niską, a może nawet zerową emisję dwutlenku węgla.

Według danych ONZ przemysł budowlany wraz z budynkami odpowiadają aż za 38% emisji, dlatego cała branża musi zmienić podejście do projektowania, produkcji i samego procesu budowy. Nie tylko zmiana źródła energii zmniejsza ślad węglowy, ale decyduje o tym każda usługa w procesie. Dużymi źródłami emisji są np. przemysł stalowy i cementowy. Wiele zanieczyszczeń generują też odpady budowlane.

Aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebna jest 60% redukcja emisji z branży. Rocznie to 6%.

Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Mateusz Płoszaj-Mazurek nie ma wątpliwości, że przemiana branży to konieczność, a możliwość dokonania transformacji jest w zasięgu ręki.  

– Dekarbonizacja polskiego sektora budownictwa do 2050 roku jest rzeczą jak najbardziej osiągalną, wymaga jedynie współpracy wszystkich osób zaangażowanych w proces budowlany. Tak naprawdę całą technologię potrzebną do tego, aby tworzyć budynki o zerowym śladzie węglowym, już mamy. Pozostaje jedynie kwestia tego, żeby edukować i przekonywać, jak bardzo jest to ważne, oraz współpracować w ramach wszystkich grup, które uczestniczą w całym procesie budowlanym – mówił dla portalu Newseria.

Za zdecydowanym nakazem obliczania i zmniejszenia emisji z sektora budowlanego jest angielski poseł dystryktu North Norfolk, Duncan Baker. Jest autorem ustawy, która reguluje obowiązek obliczania śladu węglowego w nowych budynkach. Twierdzi, że emisje z sektora budowlanego są gigantyczne.

Nowa strategia rządowa i neutralność klimatyczna budynków

W lutym 2022 roku polski rząd przyjął Długoterminową Strategię Renowacji Budynków. 40% spośród ponad 14 mln obiektów w Polsce to budynki mieszkalne. Wiele z nich jest nieefektywnych energetycznie i wymaga modernizacji. Także ponad 40% budynków mieszkalnych w Polsce charakteryzuje stare budownictwo z lat 70. Połowa z nich nigdy nie była modernizowana. 

Przyjęta przez rząd strategia dąży do przyspieszenia procesu termomodernizacji i rewitalizacji. Do 2030 roku w planie jest przeprowadzenie termomodernizacji 236 tys. budynków, a w dalszej perspektywie do 2050 roku w sumie 7,5 mln.

– Nie ma żadnych regulacji związanych wprost ze śladem węglowym budynków, a jedynie są regulacje związane z efektywnością energetyczną. One w sposób pośredni wpływają na ślad węglowy budynków, które budujemy, czy budynków już istniejących Cała branża budowlana mogłaby skorzystać z większego zaangażowania państwa w postaci m.in. promocji, edukacji, a także wprowadzania pewnych regulacji związanych ze śladem węglowym budynków dodaje ekspert.

Czytaj: Materiały budowlane oczyszczające powietrze. Nad technologią pracuje polska ekspertka

źródło: biznes.newseria.pl

fot. główna Unsplah

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.