Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Materiały i proces budowlany muszą nabrać zielonego charakteru

Materiały i proces budowlany muszą nabrać zielonego charakteru

Każda gałąź gospodarki wymaga transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju. Dekrabonizowanie, czyli zmniejszanie emisji z branży budowlanej, jest wielkim wyzwaniem, przed którym stoi także Polska.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Jak budować bez emisji?

Aby zdekarbonizować przemysł budowlany potrzebne jest zaangażowanie wszystkich uczestników tego procesu. Zmniejszanie emisji rozpoczyna się więc na etapie edukacji, a potem na wdrażaniu odpowiednich technologii. Z powodu coraz większej presji na zasoby budowlane i nowe obiekty mieszkalne, kluczowe jest ciągłe dążenie do obniżania emisji. Dzięki bezemisyjnym programom, które są prowadzone np. Norwegii, przemysł budowlany osiągnie niską, a może nawet zerową emisję dwutlenku węgla.

Według danych ONZ przemysł budowlany wraz z budynkami odpowiadają aż za 38% emisji, dlatego cała branża musi zmienić podejście do projektowania, produkcji i samego procesu budowy. Nie tylko zmiana źródła energii zmniejsza ślad węglowy, ale decyduje o tym każda usługa w procesie. Dużymi źródłami emisji są np. przemysł stalowy i cementowy. Wiele zanieczyszczeń generują też odpady budowlane.

Aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebna jest 60% redukcja emisji z branży. Rocznie to 6%.

Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Mateusz Płoszaj-Mazurek nie ma wątpliwości, że przemiana branży to konieczność, a możliwość dokonania transformacji jest w zasięgu ręki.  

– Dekarbonizacja polskiego sektora budownictwa do 2050 roku jest rzeczą jak najbardziej osiągalną, wymaga jedynie współpracy wszystkich osób zaangażowanych w proces budowlany. Tak naprawdę całą technologię potrzebną do tego, aby tworzyć budynki o zerowym śladzie węglowym, już mamy. Pozostaje jedynie kwestia tego, żeby edukować i przekonywać, jak bardzo jest to ważne, oraz współpracować w ramach wszystkich grup, które uczestniczą w całym procesie budowlanym – mówił dla portalu Newseria.

Za zdecydowanym nakazem obliczania i zmniejszenia emisji z sektora budowlanego jest angielski poseł dystryktu North Norfolk, Duncan Baker. Jest autorem ustawy, która reguluje obowiązek obliczania śladu węglowego w nowych budynkach. Twierdzi, że emisje z sektora budowlanego są gigantyczne.

Nowa strategia rządowa i neutralność klimatyczna budynków

W lutym 2022 roku polski rząd przyjął Długoterminową Strategię Renowacji Budynków. 40% spośród ponad 14 mln obiektów w Polsce to budynki mieszkalne. Wiele z nich jest nieefektywnych energetycznie i wymaga modernizacji. Także ponad 40% budynków mieszkalnych w Polsce charakteryzuje stare budownictwo z lat 70. Połowa z nich nigdy nie była modernizowana. 

Przyjęta przez rząd strategia dąży do przyspieszenia procesu termomodernizacji i rewitalizacji. Do 2030 roku w planie jest przeprowadzenie termomodernizacji 236 tys. budynków, a w dalszej perspektywie do 2050 roku w sumie 7,5 mln.

– Nie ma żadnych regulacji związanych wprost ze śladem węglowym budynków, a jedynie są regulacje związane z efektywnością energetyczną. One w sposób pośredni wpływają na ślad węglowy budynków, które budujemy, czy budynków już istniejących Cała branża budowlana mogłaby skorzystać z większego zaangażowania państwa w postaci m.in. promocji, edukacji, a także wprowadzania pewnych regulacji związanych ze śladem węglowym budynków dodaje ekspert.

Czytaj: Materiały budowlane oczyszczające powietrze. Nad technologią pracuje polska ekspertka

źródło: biznes.newseria.pl

fot. główna Unsplah

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.