Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Na tropie przestępstw środowiskowych. Powstał kolejny wydział

Na tropie przestępstw środowiskowych. Powstał kolejny wydział

Od 2020 roku w Polsce funkcjonuje Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, a w jego ramach powstają specjalne komórki zajmujące się przestępczością środowiskową w regionach. Nowy oddział rozpoczął właśnie działanie w Zielonej Górze.

Reklama

Jednostka do zadań specjalnych

7 października 2020 roku w strukturach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powstał Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jego głównym zadaniem jest koordynowanie działań Inspekcji w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej. Wspiera również działania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w ujawnianiu i przeciwdziałaniu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku oraz współpracuje z organami ścigania.

Działania w regionach

W 2022 roku Minister Klimatu i Środowiska przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Zmiana rozporządzenia pozwoliła na powstanie regionalnych wydziałów. Ich tworzenie jest dobrowolne. Powstały już cztery tego typu jednostki. To wydziały we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i najmłodszy, który właśnie powstał w Zielonej Górze. Ich celem jest walki z przestępczością przeciwko środowisku. W wydziałach pracują inspektorzy oraz byli policjanci.

– Jesteśmy zdeterminowani do walki z przestępcami środowiskowymi. Inspekcja Ochrony Środowiska ma narzędzia, aby jeszcze szybciej reagować aby szybciej interweniować w sprawach, które wymagają wiedzy specjalistycznej. Dotkliwe kary finansowe, kary pozbawienia wolności powinny dać efekt, że szara strefa, nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów zostaną wyeliminowane. Dążymy do jeszcze większej wykrywalności przestępstw – powiedział Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas inauguracji wydziału wrocławskiego.

Większe kary za wykroczenia

Przestępczość środowiskowa jest czwarta co do wielkości na świecie. W Polsce w 2020 roku wykryto ok. 290 przestępstw przeciwko środowisku. 

Z jakimi wykroczeniami wobec środowiska mamy najczęściej do czynienia? Nielegalny transport odpadów z zagranicy, wyrzucanie ich w niedozwolonych miejscach oraz gospodarowanie nimi w sposób niezgodny z przepisami. 

W 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy, który zakłada znaczne podwyższenie kar za zanieczyszczanie środowiska. Przykład? Za śmiecenie w lesie grozi kara co najmniej 500 zł, a za składowanie odpadów – 1 tys. zł. Niszczenie roślin, grzybów czy siedlisk zwierząt podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Transport odpadów w Polsce pod kontrolą

Pomocą w walce z nielegalnym przewozem odpadów jest też uruchomiony 1 lutego 2022 roku system teleinformatyczny SENT. Nakłada on obowiązek rejestracji, zgłaszania transportów i przekazywania danych geolokalizacyjnych przez przewoźników. Ma to pomóc namierzyć transporty odpadów do Polski, w tym niebezpiecznych.

Widzisz? Reaguj!

Każdy z nas może przyczynić się do polepszenia kondycji środowiska. Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się specjalny formularz, za pomocą którego można zgłosić np. przypadki nielegalnego składowiska odpadów, zaśmiecania lasu i innych przestrzeni publicznych.

Jak zgłasza się przestępstwo środowiskowe? Wystarczy wskazać lokalizację i dodać opis zdarzenia, ewentualnie dołączając zdjęcie. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

ecoreporters.pl/, gios.gov.pl, wroclaw.pios.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.