Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Naukowcy apelują do polityków: stop wycince. Wyrąb drzew nasila wielkopowierzchniowe pożary

Naukowcy apelują do polityków: stop wycince. Wyrąb drzew nasila wielkopowierzchniowe pożary

Naukowcy zwracają uwagę, że ocieplenie klimatu przyniesie kolejne tragiczne w skutkach pożary. Już teraz w Kalifornii zagrożenie pożarowe trwa niemal cały rok. Przypominają o tragicznych w skutkach pożarach w Australii. Spłonęło 800 mln zwierząt, 34 osoby straciły życie.

Naukowcy podkreślają, że wyrąb lasów jest błędem, który może nas wiele kosztować. Prezydent Donald Trump z kolei zasugerował, że wycinka pomoże zapobiec pożarom. Już od lat 80. ubiegłego wieku znacząco wzrasta w rozmaitych regionach zagrożenie pożarowe. W tej chwili w Kalifornii trwa już cały rok. Naukowcy ostrzegają jednak, że wycinka nie jest rozwiązaniem, a nawet powiększa niebezpieczeństwo – pożary łatwiej mogą wówczas dotrzeć do wsi i miast. 

 – Wyrąb wpływa na środowisko, powodując utratę siedlisk, fragmentację i zaburzenia dla wielu gatunków, co ma poważny negatywny wpływ na dziką przyrodę. Wycinka powoduje nasilenie pożarumówi James Watson, profesor Uniwersytetu Queensland i dyrektor Towarzystwa Ochrony Przyrody.

David Lindenmayer, profesor z Australian National University, powiedział, że istnieją działania w zakresie gospodarki gruntami, które mogą pomóc w zapobieganiu tak katastrofalnym pożarom w przyszłości.

Pierwszym jest zapobieganie wycinaniu wilgotnych lasów, szczególnie tych położonych blisko obszarów miejskichmówi Lindenmayer.Musimy również zmniejszyć fragmentację lasów poprzez proaktywne przywracanie niektórych uprzednio zarejestrowanych lasów. W przypadku pożarów zarządcy gruntów muszą unikać praktyk takich jak pozyskiwanie drewna z odzysku lub pozyskiwanie spalonych lasów.

Michelle Ward, badaczka z UQ’s School of Earth and Environmental Sciences, podkreśla, że ​​rząd musi być proaktywny w tworzeniu polityki, by zapobiec przyszłej dewastacji.

Wzywamy decydentów politycznych do ochrony  lasów rodzimych, nie tylko dla zachowania różnorodności biologicznej, ale dla bezpieczeństwa ludzi. I zwierząt. Działajmy zdecydowanie i szybko ze względu na nasze społeczności, gatunki, które zamieszkują lasy, nasz klimat i dzikie dziedzictwo Australiiapeluje Ward. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.