1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Naukowcy apelują do polityków: stop wycince. Wyrąb drzew nasila wielkopowierzchniowe pożary

Naukowcy apelują do polityków: stop wycince. Wyrąb drzew nasila wielkopowierzchniowe pożary

Naukowcy zwracają uwagę, że ocieplenie klimatu przyniesie kolejne tragiczne w skutkach pożary. Już teraz w Kalifornii zagrożenie pożarowe trwa niemal cały rok. Przypominają o tragicznych w skutkach pożarach w Australii. Spłonęło 800 mln zwierząt, 34 osoby straciły życie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Naukowcy podkreślają, że wyrąb lasów jest błędem, który może nas wiele kosztować. Prezydent Donald Trump z kolei zasugerował, że wycinka pomoże zapobiec pożarom. Już od lat 80. ubiegłego wieku znacząco wzrasta w rozmaitych regionach zagrożenie pożarowe. W tej chwili w Kalifornii trwa już cały rok. Naukowcy ostrzegają jednak, że wycinka nie jest rozwiązaniem, a nawet powiększa niebezpieczeństwo – pożary łatwiej mogą wówczas dotrzeć do wsi i miast. 

 – Wyrąb wpływa na środowisko, powodując utratę siedlisk, fragmentację i zaburzenia dla wielu gatunków, co ma poważny negatywny wpływ na dziką przyrodę. Wycinka powoduje nasilenie pożarumówi James Watson, profesor Uniwersytetu Queensland i dyrektor Towarzystwa Ochrony Przyrody.

David Lindenmayer, profesor z Australian National University, powiedział, że istnieją działania w zakresie gospodarki gruntami, które mogą pomóc w zapobieganiu tak katastrofalnym pożarom w przyszłości.

Pierwszym jest zapobieganie wycinaniu wilgotnych lasów, szczególnie tych położonych blisko obszarów miejskichmówi Lindenmayer.Musimy również zmniejszyć fragmentację lasów poprzez proaktywne przywracanie niektórych uprzednio zarejestrowanych lasów. W przypadku pożarów zarządcy gruntów muszą unikać praktyk takich jak pozyskiwanie drewna z odzysku lub pozyskiwanie spalonych lasów.

Michelle Ward, badaczka z UQ’s School of Earth and Environmental Sciences, podkreśla, że ​​rząd musi być proaktywny w tworzeniu polityki, by zapobiec przyszłej dewastacji.

Wzywamy decydentów politycznych do ochrony  lasów rodzimych, nie tylko dla zachowania różnorodności biologicznej, ale dla bezpieczeństwa ludzi. I zwierząt. Działajmy zdecydowanie i szybko ze względu na nasze społeczności, gatunki, które zamieszkują lasy, nasz klimat i dzikie dziedzictwo Australiiapeluje Ward. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.