Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe obszary Natura 2000. W kraju jest ich już ponad 1000

staw pluderski

Nowe obszary Natura 2000. W kraju jest ich już ponad 1000

Obszary oznaczone czerwonymi tablicami Natura 2000 to tereny ustanowione, aby chronić siedliska zwierząt, w tym zamieszkujących w nich ptaków. W Polsce wyznaczono właśnie 14 nowych obszarów Natura 2000.

BANER MOBILEB1
Reklama

Dzikie życie i bioróżnorodność

To szczególnie ważna informacja w chwili, gdy jesteśmy świadkami masowego wymierania gatunków i zaniku bioróżnorodności. Obszary Natura 2000 są znaczące dla zachowania zagrożonych i rzadkich gatunków oraz ich siedlisk. Tereny, na których można obserwować dzikie życie, mają bezcenną wartość przyrodniczą nie tylko dla kraju, ale i dla całego kontynentu.

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, wprowadzona do polskiego prawa w 2004 roku. Funkcjonuje ona niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form ochrony środowiska. Działania charakterystyczne związane z obszarami Natury 2000 to m.in. monitoring siedlisk roślin i zwierząt, obserwowanie i raportowanie na temat ich stanu.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
W7QzmFr7G4xnXeHB6NF6sUmW6cDyml2SaiVvhx11D 62VmK5ymITrt4G2UmJ3bAA0equujywTmoxTaDvf9VpccZ9vl2xkZnOb3vp c eS5OdmfUH mj0148amXQKmSFjmrlpKQF
Zbiornik na Oruni (Gdańsk), nowy obszar Natura 2000, źródło: gdansk.pl

Obszary a Sieć

Przypomnijmy, że Natura 2000 to skrócona nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, wprowadzanej w każdym kraju Unii Europejskiej. Sieć tworzą poszczególne obszary, wyznaczone zgodnie z kryteriami zapisanymi w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie. Ponadto Sieć Natura 2000 ma chronić pełną strukturę przyrodniczą razem z terenami nazywanymi korytarzami ekologicznymi, które pozwalają gatunkom bezpiecznie migrować w przyrodzie.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Swobodne przemieszczanie się osobników jest podstawą do normalnego funkcjonowania populacji większości gatunków zwierząt, potrzebują one bowiem odpowiedniej przestrzeni do zaspokajania swoich potrzeb życiowych. czytamy na portalu Natura 2000.

W sieci Natura 2000 wyznacza się dwa rodzaje obszarów:

specjalne obszary ochrony siedlisk (tzw. obszary „siedliskowe”) – SOOS,

obszary specjalnej ochrony ptaków (tzw. obszary „ptasie”) – OSOP.

Cv FVQOVvUuAtHraz f9us4 2eCe1sCE8PZFkPwW3lam0W hAtkU6HVSiGWwJmwtVxBj182iegWUZPxbDs4vQBUTmfQ7zgf3ZmfC B0m5ODJJXlBQTy3XQS 33OuZa19 N19ZCgo
Jaskinia Bajka, nowy obszar Natura 2000, źródło: pomorska.pl

Nowe obszary Natura 2000 w Polsce

Lista i granice 14 nowych obszarów siedliskowych zostały przekazane do Komisji Europejskiej. Ochrona prawna dodatkowych obszarów Natura 2000 została ustanowiona z chwilą przekazania listy do KE Komisji. Należy jednak pamiętać o kluczowej kwestii – nowo wyznaczone obszary nie wyczerpują potrzeb uzupełnienia sieci obszarów siedliskowych Natura 2000.

Nowe obszary Natura 2000:

 • Jaskinie Grudziądzkie 
 • Jaskinie Bajka 
 • Wożuczyn 
 • Jaskinia Oblica 
 • Mopki w Naruszewie 
 • Torfowisko Serafin 
 • Drzesno 
 • Raciąż 
 • Stawy Pluderskie 
 • Zbiornik na Oruni 
 • Bagna w Nowej Wsi 
 • Sikory Juskie 
 • Kirszniter 
 • Puszcza Pyzdrska 
Eh4Cxx P q6t3I2uGkbLKLvj3JdOR8ZsDUa8ha fioubJ54 Ukt8xFGcct37ROGroF8
Torfowisko Serafin, źródło: powiatstrolecki.pl

Dodatkowo zmieniono granice 35 innych już ustanowionych obszarów Natura 2000. Niektóre ze zmian mają duże znaczenie przyrodnicze. Powiększono między innymi obszary:

 • Biała Lądecka
 • Sandr Wdy (o 1607 ha)
 • Wiśliska
 • Forty Modlińskie
 • Przyłęk nad Białą Głuchołaską
 • Jeziorka Chośnickie 
 • Dolina Miały
 • Ostoja Pilska
 • Dolina Bielawy 

Zmiany granic i nowe obszary Natura 2000 można obserwować w sekcji Geoserwisu GDOŚ o nazwie „Zmiany granic obszarów Natura 2000”. Pełną specyfikację zmian można prześledzić w uchwale Rady Ministrów z 15 stycznia 2021, opublikowanej w Monitorze Polskim.

źródło: natura2000.org.pl, kp.org.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.