Rezerwat Madohora – dlaczego warto o niego dbać?

TAK dla poszerzenia Rezerwatu Madohora! Skąd wziął się pomysł, aby dodatkowo rozbudować i chronić ten niezwykły obszar Beskidu Małego?

Rezerwat Madohora to ostoja wielu gatunków zwierząt. Madohora liczy już ponad 60 lat i został utworzony z inicjatywy profesora botaniki leśnej oraz ekologii, Stefana Myczkowskiego. Teren parku obfituje w monumentalne, chronione 150-letnie świerki, dorodne buczyny, a także ponad 130 gatunków roślin, w tym imponujących paproci.

Apel o poszerzenie obszaru Rezerwatu

Niedawno powstał plan poszerzenia terenu Rezerwatu i został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Jednak lokalni mieszkańcy zaangażowani w poszerzenie obszaru chronionego, spotkali się z odmową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwa Andrychów. Dla ludzi oznacza to duży problem, ponieważ lokalni mieszkańcy zmagają się z poważnymi deficytami wody w ciągu roku.

Beskid Mały

Rzeka Wieprzówka musi pozostać chroniona – czytamy w petycji o poszerzenie Rezerwatu. 

Zbiornik ma zarówno walory estetyczne, jak i jest źródłem wody pitnej, dla ludzi oraz żyjących tam zwierząt. Podczas letnich upałów źródło rzeki często wysycha, co może być widocznie szczególnie teraz, kiedy jesteśmy świadkami zmian w klimacie i coraz cieplejszych miesięcy.

Apelujący sprzeciwiają się również pracom, które Nadleśnictwo Andrychów chce wykonać na terenie Rezerwatu. Jak zauważono, nie obejdzie się to bez ingerencji w stan potoku i jego otoczenia. W petycji czytamy też, że Nadleśnictwo miało plany, aby odnowić naturalny drzewostan, który według autorów pisma, nigdy nie zastąpi jego macierzystej postaci.

W petycji przeczytamy, że celowo zostały pominięte plany ochrony, które sporządzono 

 uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

– […] pominięcie go w uzasadnieniu decyzji stanowi przykład ewidentnej złej woli zarządcy terenu, który kosztem ludzi i przyrody realizuje partykularną wizję gospodarowania tym kluczowym dla retencji obszarem.

Dom zwierząt

Na terenie Rezerwatu Madohora żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Madohora wchodzi w skład ich ostoi w Beskidzie Małym. Powiększenie terenu ochrony pomoże im czuć się bezpiecznie z dala od szkodliwych działań ludzi. Naturalne procesy tego ekosystemu leśnego kłócą się z chęcią wprowadzenia na teren Rezerwatu gospodarki leśnej. Przez obszary Rezerwatu przebiegają dwa, piesze szlaki turystyczne, co jest dodatkowym argumentem dla zwiększenia chronionej przestrzeni.

W petycji przeczytamy:

– Podsumowując – ponawiam wezwanie do poważnego potraktowania interesów przyrody i lokalnej społeczności oraz zmianę decyzji w zakresie rozszerzenia rezerwatu i prowadzonych w nim prac leśnych.

Jak zakończą się losy Rezerwatu Madohora?

Petycję można przeczytać i podpisać tutaj.