Nowy rekord przyłączeń OZE w sieci Energi

Gdański Operator Sieci Dystrybucyjnej przedstawił wyniki przyłączeń małych i większych instalacji OZE do sieci za pierwsze półrocze. W sumie uruchomiono ponad 80 jednostek wytwórczych o mocy 111 MW. Liczba wszystkich instalacji w sieci Energi o mocy powyżej 50 kW przekroczyła 1000.

Mikroinstalacje OZE w sieci Energi Operator

Na początku tego miesiąca Energa Operator przedstawiła wyniki przyłączeń mikroinstalacji za II kwartał. Łącznie uruchomiono 12,5 tysiąca jednostek. W sumie przez pierwsze 6 miesięcy 2020 roku na Pomorzu i w centralnej Polsce przyłączono prawie 20 tysięcy nowych mikroinstalacji OZE o łącznej mocy ponad 140 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przyłączenia małych i dużych instalacji

Spośród wspomnianych wcześniej “ponad 80 instalacji”, EOP wyróżnia dwie główne grupy – fotowoltaiczne i wiatrowe. W pierwszej znalazły się 73 jednostki o łącznej mocy 72 MW, natomiast grupa projektów wiatrowych składa z 5 instalacji, których łączna moc wynosi 38 MW. Wynik za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br., odpowiada wynikowi za cały 2019 roku. Co więcej, jest on też 2 razy większy od rezultatów za rok 2018. 

Ile mocy z OZE ma Energa Operator?

W sumie w sieci EOP znajduje się ponad 3,3 tys. instalacji o mocy powyżej 50 kW. Za największą moc – 2710 MW – odpowiada 605 farm wiatrowych. Oprócz nich, znaczną grupę stanowi 140 hydroelektrowni o mocy 215 MW oraz prawie 200 farm fotowoltaicznych, których moc wynosi 165 MW. Reszta należy do źródeł biogazowych, biomasowych i hybrydowych.

źródło: media.energa.pl