Odejście od węgla zmieni ekonomię i energetykę

Zmieniający się na naszych oczach świat wymusza tworzenie i stosowanie technologii, których celem jest ochrona środowiska naturalnego przed jego całkowitą degradacją. Kwestię nieodległych zmian, które zajdą w obszarze ekonomii i energetyki w związku z rezygnacją ze stosowania węgla przybliżyła Rachel Kyte, dyrektor generalny Sustainable Energy for All (SEforAll).

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Myślę, że globalna debata na temat naszego obowiązku walki ze zmianą klimatu i jej skutkami, takimi jak wzrost temperatury wywołany ludzką działalnością, została zakończona. Teraz pytanie brzmi: jak szybko jesteśmy w stanie przeprowadzić transformację ekonomiczną? Transformację, dzięki której dobrobyt, pokój czy produktywność nie są zależne od węgla”, podkreśliła Rachel Kyte.

Zdaniem CEO Sustainable Energy for All najistotniejszą zmianą, której ludzkość musi podołać po rezygnacji z węgla, będzie zmiana szeroko rozumianych systemów energetycznych. Przemodelowaniu będą musiały poddać się takie dziedziny gospodarki, jak przemysł i transport. Na tym nie koniec: zmiany obejmą także sposoby zagospodarowania lądów, a przede wszystkim sposób projektowania oraz tworzenia nowych budynków mieszkalnych.

Pierwsze efekty powyższych przemian stopniowo stają się niezbywalnym elementem naszej codzienności. Coraz częściej budowane są obiekty wyposażone w technologie przyjazne środowisku i wykorzystujące odnawialne źródła energii. Także na polskich drogach coraz powszechniejszym widokiem są samochody elektryczne.

Przedstawicielka SEforAll uważa, że w świetle zmian związanych z odchodzeniem od węgla najistotniejszy okaże się rozwój odnawialnych źródeł energii. Można do nich zaliczyć m.in. farmy wiatrowe i morskie, ale także panele fotowoltaiczne wykorzystujące energię pochodzącą z promieni słonecznych.

„Widzimy zarys takiej przyszłości, ale nie potrafimy jej sobie wyobrazić. Dlatego należy wciągnąć w tę zmianę wszystkich. Nie musimy się tego bać. Możemy zrobić więcej dla ludzi wykorzystując mniej węgla”, zauważyła Rachel Kyte.

Rachel Kyte jest dyrektorem generalnym Sustainable Energy for All. Piastuje także funkcję Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ do spraw SEforAll.