Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci – operatorzy sieci dystrybucyjnych chcą mieć prawo powiedzieć „nie”

Odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci

Odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci – operatorzy sieci dystrybucyjnych chcą mieć prawo powiedzieć „nie”

W Polsce mamy już ponad milion prosumentów, a przyłączanie nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wpływa na nasz system elektroenergetyczny. Polskie sieci przesyłowe stają się przeciążone. Odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci jest coraz częstszym zjawiskiem, a operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) chcą mieć do tego pełne prawo.

Reklama

Odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowało najnowsze informacje o mikroinstalacjach fotowoltaicznych w sieciach dystrybucyjnych. Na koniec marca 2022 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad milion, a ich moc ponad 7,3 GW. Duża liczba nowych mocy to powód, dla którego odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci zdarza się coraz częściej.

W sytuacji przeciążeń linii spowodowanych pracą mikroinstalacji, operatorzy sieci dystrybucyjnych powinni mieć prawną możliwość odmowy przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia innych odbiorców, a także bezpieczeństwa pracy sieci i urządzeń do nich przyłączonych (…) podaje w komunikacje PTPiREE.

W samym tylko 2021 roku przyłączono ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW. Dla porównania w roku 2020 liczba przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 303 tysiące, a ich łączna moc niewiele ponad 2 GW. W 2021 roku liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 86%, a moc zainstalowana mikroinstalacji w systemie elektroenergetycznym o ponad 101%. Polskie sieci często nie są przygotowane na nowe obciążenia. 

Przeciążenie sieci w Polsce

W większości przypadków mikroinstalacje współpracują z siecią niskiego napięcia (nn) bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry. Jednakże przy pewnych uwarunkowaniach, a także mając na uwadze dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji, mogą występować problemy wynikające z obecności generacji rozproszonej w sieci.


Ryzyko występowania problemów ze współpracą mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną wzrasta w przypadku pojedynczego lub łącznego występowania warunków takich jak:

 • duża liczba i moc mikroinstalacji w obszarze zasilanym z jednej stacji średniego napięcia (SN)/nn,
 • duża odległość mikroinstalacji od stacji zasilającej SN/nn,
 • duża rezystancja i reaktancja linii (małe przekroje przewodów, nieizolowana sieć),
 • małe zapotrzebowanie na energię w okresach największej zdolności wytwórczej (godziny największego nasłonecznienia),
 • rozbudowa istniejącej mikroinstalacji bez poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego.

Jak w obliczu zmieniającej się sytuacji poprawić stabilność sieci w Polsce?

Konieczne działania

Rozwiązania podejmowane przez operatorów sieci to m.in.:

 • montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców,
 • montaż/wymiana przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach,
 • skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV,
 • zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV,
 • montaż urządzeń kompensujących,
 • budowa magazynów energii.

Magazyny energii stają się obecnie jednym z głównych filarów transformacji energetycznej w Polsce. Zobacz dlaczego: 

źródło: ptpiree.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.