Olsztyn uruchomił EWĘ

Olsztyn uruchomił EWĘ

Nazwa Programu EWA pochodzi od słów: Energia, Woda, Atmosfera. Jest to kontynuacja Programu Prosument ograniczona tylko do woj. warmińsko-mazurskiego i tylko do 2018 roku.

14 lutego ruszyła w Olsztynie kolejna odsłona cieszącego się wielkim powodzeniem programu Prosument. Dla niewtajemniczonych Prosument to program, z którego korzystali prywatni inwestorzy. Dzięki niemu możliwe było wsparcie małych instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Mimo że program zakończony został w ubiegłym roku, wielu czekało na wznowienie tej ciekawej inicjatywy. I, mimo że skala tego programu była ograniczona w stosunku do potrzeb, wnioski z niej płynące były bardzo pozytywne.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu ze strony prywatnych inwestorów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił kolejną odsłonę pod nazwą EWA od słów Energia, Woda i Atmosfera.

Program jest kontynuacją Prosumenta ograniczającą się do województwa warmińsko-mazurskiego z terminem realizacji do 2018 roku.

Tym razem na wparcie inicjatyw przeznaczono 20 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w formie 2-procentowej pożyczki. Skorzystać z nich będą mogli prywatni inwestorzy, którzy przedstawią ciekawy projekt proekologicznej inwestycji na potrzeby gospodarstwa domowego.

Kwota pożyczki przewidziana w projekcie nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych i może stanowić 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Należy wspomnieć, że wkład własny inwestora musi wynosić 10% wartości inwestycji. Pożyczka udzielana jest na 5 lat z możliwością umorzenia do 10% kosztów inwestycji w przypadku terminowych spłat rat kapitałowo- odsetkowych.

Poniżej przykłady inwestycji, które mogą starać się o dofinansowanie.
– zakup pojazdów o napędzie elektrycznym
– budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji  kanalizacyjnych i wodociągowych
– budowa źródeł energii elektrycznej
– budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
– wymiana pokryć dachowych zawierających azbest
– budowa systemów retencji wody
– budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
– budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła
– kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych