OZE bez subsydiów. Pierwsza w Rosji prywatna elektrownia słoneczna

W rejonie Aksajskim, dzielnicy Rostowa nad Donem, stolicy obwodu Rostowskiego, właśnie kończy się montaż pierwszej na terenie Federacji Rosyjskiej całkowicie prywatnej elektrowni słonecznej  zbudowanej bez żadnej pomocy państwowej. Inicjatorami przedsięwzięcia okazali się… Szwedzi.

Wspomniana instalacja jest na ostatnim etapie montażu, a uzupełniona przez wybudowane już wcześniej turbiny wiatrowe zaspokoi zapotrzebowanie na energię jednego ze sklepów działającego na terenie kompleksu handlowo-rozrywkowego „MEGA” w Rostowie – salonu IKEA. Inicjatorem i realizatorem pomysłu jest rostowski oddział szwedzkiego przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestycje w OZE IKEA Rostów nad Donem

W 2018 roku „IKEA Rostów nad Donem” z własnych funduszy, jedynie przy wsparciu holenderskiej centrali sieci, uruchomiła na dachu części technicznej swojego salonu system małych generatorów wiatrowych, a w jednym z pomieszczeń stworzyła akumulatorownię.

Uzyskana dzięki wyżej wymienionej instalacji energia pozwoliła na zasilenie serwisowej części budynków rostowskiej IKEI. Część handlowa w dalszym ciągu była wówczas zasilana z miejskiej sieci elektroenergetycznej, ale spółka postanowiła pójść za ciosem i uzupełnić „wiatraki” panelami słonecznymi oraz rozbudować system akumulatorów.

Dzięki tym działaniom finalnie powstanie instalacja o łącznej mocy ok. 200 kW/h, która w pełni i przez całą dobę będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną zarówno części techniczno-serwisowej, jak i handlowej salonu IKEI.

Łączny koszt inwestycji, jaki poniósł szwedzki przedsiębiorca, wyniósł ponad 10 mln rubli. Koszt ten ma się zwrócić w ciągu 4 lat, co przy 50-letnim resursie instalacji nie powinno stanowić najmniejszego problemu.

Przejście na OZE jako alternatywa

Modernizacja sklepów w Rostowie stanowi jednak tylko element większej całości, jaką jest planowane przez sieć IKEA całkowite przejście na OZE we wszystkich swoich obiektach. Niemniej rosyjscy eksperci są zdania, że powodem dla którego to właśnie w Rostowie jako pierwszym cel ten został zrealizowany, nie jest wcale przypadek. Sugerują oni, że przyczyną były działania problematycznego operatora energetycznego na terenie obwodu – spółki AO „DonEnergo”, której polityka cenowa jest bardzo mocno krytykowana przez lokalne media i społeczności.

Pośrednim potwierdzeniem zarzutów wysuwanych wobec operatora ma być szereg postępowań toczących się przed Sądem Arbitrażowym Obwodu Rostowskiego. Większość z nich dotyczy sztucznego zawyżania cen za usługi oraz nieprawidłowości przy naliczaniu kar umownych.

Źródło informacji oraz zdjęcia: bloknot-rostov.ru