Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

PGE zapowiada koniec z węglem do 2030 roku. Ambitne cele czy mrzonki?

PGE zapowiada koniec z węglem do 2030 roku. Ambitne cele czy mrzonki?

Grupa PGE zapowiada, że do 2030 roku zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Planuje też przeznaczyć 125 mld zł na inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, budowę elektrowni jądrowej, modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa. A do 2040 roku zbuduje 12 GW mocy w odnawialnych źródłach.

Reklama

Neutralność klimatyczna do 2040 roku

Grupa PGE – największy producent energii w Polsce zapowiada przyśpieszenie transformacji polskiej energetyki. Do 2030 roku planuje łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 125 mld złotych. Dzięki temu umocni pozycję lidera rynku energii, rozbudowując potencjał wytwórczy i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce PGE osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 roku, czyli o 10 lat wcześniej niż zakładała strategia z 2020 roku. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów dodaje Wojciech Dąbrowski.

Rozwój źródeł czystej energii

Celem Grupy PGE jest osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej do 2040 roku ponad 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

Elastyczność systemu i stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o łącznej mocy 5 GW w 2040, na którą składać się będą elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym. Przed rokiem 2040 paliwo gazowe będzie zastępowane zielonymi paliwami (np. biometanem, wodorem, amoniakiem).

Do 2040 roku PGE ma dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Rozwiązaniem ograniczeń wynikających z niestabilnego działania OZE – uzależnionych od zmiennych warunków pogodowych – mają być wielkoskalowe magazyny energii. Strategia Grupy zakłada umocnienie pozycji PGE, jako krajowego lidera w sektorze magazynów energii, dzięki rozbudowie obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowie magazynów bateryjnych, które do 2035 roku mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW.

Grupa PGE planuje również uruchomienie do 2035 roku elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy PGE na zielone paliwa pomoże ograniczyć emisję z sektorów trudnych do całkowitej elektryfikacji, takich jak przemysł i transport, przyczyniając się do ich dekarbonizacji.

Magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe łącznie realizują priorytetowy dla PGE kierunek „zero niewykorzystanej energii”.

https://swiatoze.pl/atomowy-sojusz-pomiedzy-pge-i-ze-pak-kolejny-krok-w-strone-budowy-elektrowni-jadrowej/

Nowoczesna dystrybucja i nowe usługi

Kluczem do sukcesu modernizacji sektora i dalszego rozwoju OZE w Polsce jest rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych sieci. Zaktualizowana strategia Grupy zakłada, że sieci PGE będą zarządzane w czasie rzeczywistym w oparciu o centralny system zasilany danymi z w pełni opomiarowanej infrastruktury oraz liczników zdalnego odczytu zużycia energii. Automatyzacja oraz inteligentne zarządzanie siecią przyczynią się do zwiększenia stabilności dostaw oraz podniosą potencjał przyłączeniowy dla kolejnych odnawialnych źródeł energii do nawet 1 GW rocznie.

Modernizacja i cyfryzacja energetyki prowadzi do powstawania nowych szans rozwojowych  dla Grupy PGE, której celem w obszarze sprzedażowym pozostaje najwyższy w branży wskaźnik satysfakcji klienta oraz zapewnianie klientom możliwości udziału w transformacji energetycznej. Grupa będzie dostarczać nowoczesne usługi w oparciu o czystą energię, rozwijane kompetencje, doświadczoną kadrę i modernizowane systemy teleinformatyczne.

Obniżenie kosztów stałych, usprawnienie procesów operacyjnych i skrócenie czasu wdrażania nowych produktów są celami strategicznymi, które mają zapewnić utrzymanie konkurencyjność rynkowej oferty PGE. Stabilny model biznesowy oparty o czystą energię, mechanizmy regulacyjne i taryfowe oraz odpowiedzialne podejście do rozwoju pozwoli na utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego oraz otworzy możliwości korzystania z preferencyjnych źródeł finansowania.

https://swiatoze.pl/polska-grupa-energetyczna-zainwestuje-trzy-miliardy-w-oze-ambitne-plany-pge/

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Grupa PGE informuje, że prowadzi program inwestycyjny mający na celu dekarbonizację ciepłownictwa sieciowego w 16 lokalizacjach. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, Grupa PGE zakończy wykorzystywanie węgla w tym segmencie w 2030 roku, a zmodernizowane systemy ciepłownicze będą wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Elektryfikacja systemów ciepłowniczych będzie opierała się m.in. na dynamicznie rozwijanych wielkoskalowych pompach ciepła i kotłach elektrodowych. Aby osiągnąć zeroemisyjność netto w roku 2040, spółka zakłada rozwój zastosowania zielonych paliw oraz technologii wychwytu CO2.

Dekarbonizacji ciepłownictwa sprzyja szybko rosnąca rola OZE i rozwijająca się cyfryzacja całego sektora energetycznego. Coraz częściej powstające nadwyżki energii produkowanej w odnawialnych źródłach będą możliwe do ekonomicznego zagospodarowania dzięki elektryfikacji ciepłownictwa. Nowoczesne technologie pozwalają na optymalne wykorzystanie – zarówno w skali makro, jak i mikro – takich rozwiązań jak pompy ciepła, odzysk i magazynowanie energii. W przypadku dużych systemów grzewczych mamy do dyspozycji m.in. systemy niskotemperaturowe, czy rozproszone, hybrydowe węzły ciepłownicze, których zrównoważony rozwój może zapewnić tanie i przyjazne środowisku ciepło dla polskich aglomeracji.

Międzynarodowe standardy ESG

Zaktualizowana strategia PGE podkreśla istotność zagadnień ESG, które mają kluczowe znaczenie dla Grupy oraz jej dalszego zrównoważonego rozwoju. Całościowy program dekarbonizacji biznesu PGE zakłada osiągnięcie przez grupę zeroemisyjności do 2040 roku, redukcję emisji brutto CO2 o 95% i wychwytywanie oraz kompensowanie pozostałych emisji np. poprzez nasadzanie drzew pochłaniających CO2. W efekcie do klientów PGE będzie trafiało 100% nieobciążonej emisjami, czystej energii, której produkcji nie będzie towarzyszyło wytwarzanie ubocznych produktów spalania.

Równocześnie, zwracając uwagę na rosnące wyzwania dotyczące wody, PGE przewiduje ograniczenie zużycia wody w jednostkach konwencjonalnych o 50%.  

Grupa PGE informuje także o rozwijaniu programu recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystania ubocznych produktów wytwarzania i wydobycia. W ramach realizacji programu ESG cała kadra zarządzająca Grupy będzie systematycznie rozliczana z realizacji celów środowiskowych i klimatycznych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Będzie to jasny sygnał dla partnerów biznesowych, że PGE chce wspierać w transformacji energetycznej klientów zaangażowanych w ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój.

W ramach swej roli społecznej PGE przewiduje aktywne uczestnictwo w procesie transformacji  energetycznej przedsiębiorstw, pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców.  Jako lider transformacji PGE ma stawać się wzorem dla partnerów.  Do 2040 roku będzie współpracowało w 80 proc. z partnerami biznesowymi, którzy złożyli deklarację środowiskową.

PGE w czołówce spółek z największym śladem węglowym

Przypomnijmy, że obecnie 70% energii od PGE pochodzi z węgla brunatnego. Wydobywany jest w kopalniach zlokalizowanych w pobliżu elektrowni. W skład PGE GiEK wchodzi 5 elektrowni węglowych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 12,85 GW oraz dwie kopalnie węgla brunatnego. Grupa znajduje się w czołówce spółek z największym śladem węglowym w Polsce. W przypadku Polskiej Grupy Energetycznej to ponad 55 ton w 2020 roku. 

W 2022 roku inicjatywa Europe Beyond Coal and Ember opublikowała raport, który analizuje realizację celów dekarbonizacji przez 21, kluczowych spółek energetycznych. Wniosek z analizy? Żadna z nich nie robi wystarczająco, a brak działań znacznie spowalnia transformację energetyczną w Europie. 

Na liście przeanalizowanych spółek znalazły się też te z naszego podwórka – PGE, ENEA i Tauron, które uplasowały się na czarnym końcu. Żadna z nich nie zaproponowała terminu wycofania węgla z obrotu przed rokiem 2050 (czyli krajowym zobowiązaniem), nie wspiera zeroemisyjnej energetyki do 2035 roku, a udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym jest poniżej progu oceny. Obecna strategia PGE ma szansę to zmienić. Będziemy się z uwagą przyglądać realizacji ambitnych celów.

źródło: informacja prasowa PGE, raport Beyond Fossil Fuel

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.