Podano proponowane ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2017 rok

Ministerstwo Energii upubliczniło projekt rozporządzenia dotyczącego cen referencyjnych dla aukcji OZE, jakie mają odbyć się w bieżącym roku. Jak wcześniej deklarowano, w bieżącym roku na aukcjach kupionych ma być około 680 MW mocy OZE. Aukcje miałyby się odbyć pod koniec tego roku, oprócz jednej, która ma być uzupełnieniem zeszłorocznej aukcji z 30. grudnia.

W ramach przygotowań do tegorocznych aukcji OZE ministerstwo przygotowało i zaprezentowało projekt rozporządzenia dotyczącego maksymalnych cen za energię elektryczną w poszczególnych koszykach aukcyjnych. Jak oświadcza przedstawiciel ministerstwa zabieg taki ma skutkować uniemożliwieniem składania zawyżonych ofert, które przekładałyby się na niewspółmierne obciążenie odbiorców końcowych.

W przedstawionym projekcie rozporządzenia wprowadzono dwanaście poprawek względem przepisów obowiązujących w zeszłym roku. W dokumencie odnaleźć możemy następujące ceny dla elektrowni:

 1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej – 550 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej – 550 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 3. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej – 405 zł/MWh (wobec ceny 305 zł/MWh w roku 2016);
 4. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej – 365 zł/MWh (wobec ceny 335 zł/MWh w roku 2016);
 5. wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4 – 355 zł/MWh (wobec ceny 340 zł/MWh w roku 2016);
 6. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych – 415 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 7. wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego – 325 zł/MWh (wobec ceny 310 zł/MWh w roku 2016);
 8. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji – 450 zł/MWh (wobec ceny 435 zł/MWh w roku 2016);
 9. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh (wobec ceny 420 zł/MWh w roku 2016);
 10. w instalacji termicznego przekształcania odpadów – 385 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 11. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej – 475 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 12. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie – 375 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016);
 13. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie – 350 zł/MWh (wobec ceny 385 zł/MWh w roku 2016);
 14. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej – 470 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 15. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej – 480 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 16. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej – 455 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 17. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – 450 zł/MWh (wobec ceny 465 zł/MWh w roku 2016);
 18. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – 425 zł/MWh (wobec ceny 445 zł/MWh w roku 2016);
 19. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej – 470 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;
 20. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – 470 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016);
 21. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 405 zł/MWh (wobec ceny 430 zł/MWh w roku 2016);.

  Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Sejmik Małopolski nie poddaje się w walce ze smogiem

Następny artykuł

Stan Nowy Jork wydał pozwolenie na budowę największej instalacji wiatrowej off-shore w USA

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,