1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki

16 grudnia przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorstw, organizacji branżowych i instytucji finansowych podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Porozumienie ma wspierać wzrost sektora PV w Polsce.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Rozwój branży PV

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw. Porozumienie umożliwi współpracę na rzecz dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, a w głównej mierze wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.

Energetyka słoneczna, obok lądowej energetyki wiatrowej, napędza rozwój OZE w Polsce. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju tego sektora. Współpraca administracji rządowej z przedstawicielami branży OZE jest niezbędna do tego, aby Polska kontynuowała transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik Rządu ds. OZE

Jak dołączyć do porozumienia?

Porozumienie podpisali przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Do porozumienia może dołączyć każdy podmiot, który złoży pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełniania postanowień. Oświadczenie należy przesyłać do Ministra Klimatu i Środowiska.

Zapraszamy wszystkich, którzy wyrażą wolę ich realizacji. Siła współpracy na różnych poziomach pozwoli nam na dalsze działania wspierające rozwój sektora PV w Polsce dodał wiceminister Zyska.

OZE w Polsce

Fotowoltaika w Polsce rozwija się dynamicznie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o instalacje prosumenckie. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec października 2021 roku w naszym kraju było 744 399 prosumentów, a łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach wynosiła 5, 089 GW. Rozwojowi OZE sprzyjają aukcje. Łącznie w latach 2018-2021 zakontraktowano 5 GW nowych mocy PV, które zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat. 17 września została przyjęta nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która przedłużyła funkcjonowanie tego mechanizmu do 2027 roku oraz wprowadziła zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji dla instalacji do 1 MW.

źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.