Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Piekło 

Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Piekło 

Farma wiatrowa Piekło składa się z 6 turbin o łącznej mocy 13,2 MW. Jej szacowana roczna produkcja to około 40 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną nawet 20 000 gospodarstw domowych. FW Piekło zlokalizowana jest w Wielkopolsce. To dwunasta lądowa elektrownia wiatrowa grupy.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zielona energia dla 20 tys. gospodarstw domowych 

Cztery turbiny wiatrowe są położone na terenie gminy Kwilcz. Pozostałe dwie – na terenie gminy Międzychód. Uruchomienie FW Piekło oznacza, że, zielone moce wytwórcze Polenergii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych rosną do ponad 485 MW.

Portfel farm wiatrowych i fotowoltaicznych Polenergii znów się powiększa. Dzięki uruchomieniu FW Piekło rośnie nie tylko moc wytwórcza Grupy, ale także możliwości związane z dostarczaniem czystej, zielonej energii naszym klientom. Najnowsza elektrownia wiatrowa Polenergii jest w stanie zasilić nią nawet 20 000 gospodarstw domowych. To kolejny krok na naszej drodze do budowy zeroemisyjnej gospodarki – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Co wiemy o FW Piekło?

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 zamontowanych na farmie wiatrowej Piekło to 2,2 MW. Jedna turbina, pracując pełną mocą, w ciągu zaledwie minuty potrafi wyprodukować energię potrzebną do przejechania samochodem z napędem elektrycznym aż 200 km. Gondole wiatraków zamontowane są 110 metrów nad ziemią. Średnice łopat liczą również po 110 metrów. Łączna wysokość każdego z wiatraków, licząc z łopatami, to 165 metrów.

Projekt FW Piekło wygrał aukcję w grudniu 2020 roku. Jego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku, a zakończyła w sierpniu 2023 roku uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. W najbliższym czasie Polenergia ma także w planach uruchomienie farmy wiatrowej Grabowo. Elektrownia o planowanej mocy 44 MW jest zlokalizowana w powiecie kolneńskim na Podlasiu. Zakończenie budowy FW Grabowo planowane jest do końca 2023 roku.

Źródło: Grupa Polenergia

Dostawca turbin

Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 30 lat od chwili uruchomienia FW Piekło jest Vestas. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych, platform montażowych prac montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla dwóch kontenerowych budynków stacyjnych RSN wraz z siecią kablową SN i siecią światłowodową było ONDE S.A. Usługę Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma Bilfinger Tebodin.

Budowa monitorowana była przez specjalistów z firmy BIOEKSPERT, odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy.

Polenergia rozwija portfel farm 

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Polenergia otworzyła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Elektrownia składa się z 55 turbin o łącznej mocy 121 MW. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas to 2,2 MW. FW Dębsk zasili  czystą energią aż 183 000 gospodarstw domowych rocznie. 

Jej praca pozwoli w ciągu roku uniknąć emisji do atmosfery zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2 oraz ograniczy zużycie węgla kamiennego aż o 168 tysięcy ton rocznie.

Źródło: informacja prasowa Polenergia

Fot. Polenergia

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.