Dodatkowa wypłata dla polecających produkty OZE

Zarejestruj się

Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Piekło 

Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Piekło 

Farma wiatrowa Piekło składa się z 6 turbin o łącznej mocy 13,2 MW. Jej szacowana roczna produkcja to około 40 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną nawet 20 000 gospodarstw domowych. FW Piekło zlokalizowana jest w Wielkopolsce. To dwunasta lądowa elektrownia wiatrowa grupy.

B1
Reklama
Pion mobiPion
Reklama

Zielona energia dla 20 tys. gospodarstw domowych 

Cztery turbiny wiatrowe są położone na terenie gminy Kwilcz. Pozostałe dwie – na terenie gminy Międzychód. Uruchomienie FW Piekło oznacza, że, zielone moce wytwórcze Polenergii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych rosną do ponad 485 MW.

Portfel farm wiatrowych i fotowoltaicznych Polenergii znów się powiększa. Dzięki uruchomieniu FW Piekło rośnie nie tylko moc wytwórcza Grupy, ale także możliwości związane z dostarczaniem czystej, zielonej energii naszym klientom. Najnowsza elektrownia wiatrowa Polenergii jest w stanie zasilić nią nawet 20 000 gospodarstw domowych. To kolejny krok na naszej drodze do budowy zeroemisyjnej gospodarki – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Reklama

Co wiemy o FW Piekło?

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 zamontowanych na farmie wiatrowej Piekło to 2,2 MW. Jedna turbina, pracując pełną mocą, w ciągu zaledwie minuty potrafi wyprodukować energię potrzebną do przejechania samochodem z napędem elektrycznym aż 200 km. Gondole wiatraków zamontowane są 110 metrów nad ziemią. Średnice łopat liczą również po 110 metrów. Łączna wysokość każdego z wiatraków, licząc z łopatami, to 165 metrów.

Projekt FW Piekło wygrał aukcję w grudniu 2020 roku. Jego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku, a zakończyła w sierpniu 2023 roku uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. W najbliższym czasie Polenergia ma także w planach uruchomienie farmy wiatrowej Grabowo. Elektrownia o planowanej mocy 44 MW jest zlokalizowana w powiecie kolneńskim na Podlasiu. Zakończenie budowy FW Grabowo planowane jest do końca 2023 roku.

Źródło: Grupa Polenergia

Dostawca turbin

Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 30 lat od chwili uruchomienia FW Piekło jest Vestas. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych, platform montażowych prac montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla dwóch kontenerowych budynków stacyjnych RSN wraz z siecią kablową SN i siecią światłowodową było ONDE S.A. Usługę Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma Bilfinger Tebodin.

Budowa monitorowana była przez specjalistów z firmy BIOEKSPERT, odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy.

Polenergia rozwija portfel farm 

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Polenergia otworzyła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Elektrownia składa się z 55 turbin o łącznej mocy 121 MW. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas to 2,2 MW. FW Dębsk zasili  czystą energią aż 183 000 gospodarstw domowych rocznie. 

Jej praca pozwoli w ciągu roku uniknąć emisji do atmosfery zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2 oraz ograniczy zużycie węgla kamiennego aż o 168 tysięcy ton rocznie.

Źródło: informacja prasowa Polenergia

Fot. Polenergia

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.