Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polki i Polacy wobec transformacji energetycznej [wyniki badania] 

Polki i Polacy wobec transformacji energetycznej [wyniki badania] 

Rok 2023 przyniósł zmiany w podejściu Polek i Polaków do zielonej transformacji. Chociaż 81% badanych uważa, że polska energetyka powinna opierać się przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii – widoczny jest w tym obszarze także narastający sceptycyzm. Jakie wnioski płynął z najnowszego raportu Autopay „Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023”.

Reklama

Energia ze słońca z kolejnymi rekordami

Już ponad 1,2 mln gospodarstw domowych w Polsce posiada panele fotowoltaiczne. Każdy miesiąc przynosi nowy rekord w produkcji energii. W lipcu 2023 instalacje OZE wyprodukowały łącznie prawie 30% energii elektrycznej. Z danych Instytutu Jagiellońskiego wynika, że fotowoltaika stanowiła aż 17% tej produkcji, wiatraki 10%, biomasa 2% a elektrownie wodne 1%.

Niesłabnącym interesowaniem cieszą się też kolejne edycje rządowego programu wsparcia Mój Prąd. Już w połowie lipca informowaliśmy, że budżet aktualnej edycji zmniejszył się już o 300 mln zł a liczba złożonych wniosków na dofinansowanie do fotowoltaiki przekroczyła 33 tys. 

Czy zatem nastawienie Polek i Polaków do rozwoju OZE jest optymistyczne?

Transformacja energetyczna? Tak, ale…

Z najnowszego raportu Autopay wynika, że nastawienie Polek i Polaków jest bardziej… realistyczne. Społeczeństwo nabiera przekonania, że zmiany związane z transformacją energetyczną nie będą proste i szybkie.

Wyniki raportu pokazują, że aż 81% badanych jest przekonanych, że polska energetyka powinna opierać się na odnawialnych źródłach energii. Częściej wskazują tak kobiety. Jednak wynik ten jest o 8 punktów proc. niższy niż w 2022 roku. Badani zgadzają się ze stwierdzeniem, że Polska powinna inwestować w odnawialne źródła energii (79%). Jednocześnie, co drugi badany zauważa, że są one zbyt drogie.

– Od kilku lat obserwujemy postawy Polek i Polaków wobec transformacji energetycznej i zauważamy, iż wśród badanych coraz częściej występują postawy zachowawcze. Dotychczasowe zaufanie do OZE zostało nieco zachwiane. Polacy zaczynają rozumieć, że zmiany nie dokonają się same, wymagają poniesienia konkretnych kosztów oraz zaangażowania na każdym poziomie – zarówno jednostkowym, jak i systemowym – zauważa Łukasz Zaworski, Content Marketing Specialist, odpowiedzialny za projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju w Autopay.

Nie tylko OZE. Energia z atomu i… węgla

Jak pokazują dane z raportu „Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023”badani są coraz bardziej przekonani o konieczności pozyskiwania energii z atomu oraz, co zaskakujące – z węgla. Obie pozycje wzrosły odpowiednio o 10 i 9 punktów proc. w stosunku do ubiegłego roku. Za atomem i węglem częściej opowiadają się mężczyźni i osoby z najstarszej grupy wiekowej.

– Światowy kryzys energetyczny oraz wojna w Ukrainie ujawniły mocne zależności gospodarek europejskich od paliw kopalnych i surowców z Rosji. Sytuacja wymusiła na rządach państw UE szereg działań, których celem była ucieczka od importu na rzecz samowystarczalności w obszarze zasobów energetycznych – zauważa Łukasz Zaworski. 

– Ograniczenie importu ropy czy gazu odbiło się na kieszeniach zwykłych Europejczyków. Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach społecznych. Badani oczekują przede wszystkich niższych kosztów energii. Obawiając się rosnących cen, Polacy zwracają się do tego co dobrze znają od dekad, czyli do węgla. Poparcie dla atomu to zapewne efekt toczącej się debaty publicznej – pierwsza polska elektrownia jądrowa nabiera coraz konkretniejszych kształtów.

wykres slajd71 orig

Z raportu wynika, że Polacy są mocno podzieleni w kwestii daty odejścia od węgla. Co piąty badany uważa, że Polska nie powinna odchodzić od energii opartej na węglu. To o 7 punktów procentowych więcej niż rok temu. Sukcesywnie spada liczba osób, które oczekują częściowego bądź całkowitego odejścia od węgla. Częściej niż inne grupy wskazują tak najstarsi badani i mieszkańcy największych miast.

Czy inflacja zmusiła Polaków do zmian?

Od kilku miesięcy jednym z najbardziej burzliwych tematów w przestrzeni publicznej są podwyżki cen surowców energetycznych i samej energii. Szukanie oszczędności ma odzwierciedlenie nie tylko w ograniczeniu konsumpcji, do czego przyznaje się, podobnie jak rok temu, 63% badanych, ale działa też mobilizująco. Polki i Polacy inwestują w docieplenie domu (widoczny jest znaczący wzrost w tym obszarze w porównaniu do 2022 roku z 42 na 59%), instalacje fotowoltaiczne, zmianę ogrzewania na gazowe czy montaż pompy ciepła (wzrost aż o 8 punktów procentowych w ciągu roku).

wykres slajd79 orig

– Wygląda na to, że Polacy aktywnie działają w ramach udostępnionych im narzędzi i programów wspierających transformację energetyczną. Jednocześnie dostrzegają przeszkody, jak na przykład ograniczenia sieciowe i oczekują konkretnych, systemowych zmian i długofalowej strategii energetycznej odpowiadającej aktualnym wyzwaniom – podsumowuje Łukasz Zaworski z Autopay.

Polacy chcą OZE

Wypowiedzi osób biorących udział w badaniu Autopey pokazują, że w kwestii odnawialnych źródeł energii powinniśmy nadal stawiać na edukację. Faktem jest, że inwestycja w OZE to wydatek dla domowego budżetu, ale taki, który zaprocentuje. Nie tylko nam, ale i środowisku. OZE oznaczają dostęp do własnej, zielonej energii, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i brak konieczności ponoszenia opłat za emisję CO2.

Nie tak dawno przedstawialiśmy wyniki badania przeprowadzonego przez agencję badawczą YOTTA dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Wynika z niego, że Polacy są świadomi rosnącego zużycia energii i zdają sobie sprawę, że zapotrzebowanie na nią będzie rosło. Chcąc pokryć rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, musimy inwestować w transformację energetyczną i dodatkowe źródła energii. Jak pokazują wyniki badania, zdaniem ankietowanych dostęp do taniej energii jest w stanie nam zapewnić: elektrownia jądrowa (65%), elektrownie wiatrowe na lądzie i morzu (odpowiednio 67% i 66%), fotowoltaika (65%) oraz elektrownie wodne – 64%. Zaledwie 32% ankietowanych wskazało na elektrownie węglowe.

O badaniu „Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023”

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w czerwcu 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1082 osób metodą CAWI.

źródło: informacja prasowa Autopay 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.