Powiat tomaszowski – trzeci pod względem OZE w Polsce

Polskie miasta oraz województwa coraz chętniej wdrażają inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jednym z obszarów, który bardzo mocno stawia na rozwój OZE, jest powiat tomaszowski w województwie lubelskim. O nowych wyzwaniach stojących przed mieszkańcami tego powiatu opowiedział Ryszard Ostrówka z Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Związek Powiatów Polskich prowadzi ranking energii odnawialnej, gdzie pracownicy starostwa zamieszczają informacje o ilości odnawialnych źródeł energii, ich rodzaju i typie. W powiecie tomaszowskim są trzy farmy wiatrowe portugalskiego koncernu EDP Renevables, gdzie mamy 42 wiatraki o mocy 76,5 MW i to głównie [ta inwestycja] zdecydowała o wysokim miejscu w rankingu”, zauważył Ryszard Ostrówka.

Jak podkreśla przedstawiciel tomaszowskiego Starostwa Powiatowego, znaczną rolę w podjęciu decyzji o zainwestowaniu w odnawialne źródła energii odgrywa dogodne położenie powiatu. Dobre nasłonecznienie cechujące obszar Roztocza ułatwia podjęcie decyzji o budowie kolejnych farm fotowoltaicznych. Oprócz tych wybudowanych przez portugalskiego inwestora, na terenie gminy Lubiecza Królewska znajdują się cztery wiatraki po 150 kW. Planowane są także kolejne inwestycje – wydano już ponad 10 pozwoleń na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych. Warto dodać, że w powiecie znajduje się także mała elektrownia wodna o mocy 67 kW, zlokalizowana w gminie Wierzbica.

[Na terenie powiatu tomaszowskiego] jest duży potencjał energii słonecznej, geotermalnej i wiatrowej, zatem te perspektywy rozwoju są znaczne. To właśnie zauważyły władze samorządowe w powiecie i przedsiębiorcy, dlatego powstała inicjatywa utworzenia Tomaszowskiego Klastra Energii”, powiedział Ryszard Ostrówka.

6 września 2017 r. 34 podmioty podpisały porozumienie w sprawie powołania Tomaszowskiego Klastra Energii. Umowę sygnowali m.in. przedstawiciele powiatu tomaszowskiego, Politechniki Lubelskiej, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina, a także mikroprzedsiębiorcy, producenci energii elektrycznej oraz inwestorzy działający w branży odnawialnych źródeł energii. Celem powołanego klastra jest zrównoważenie zapotrzebowania na energię oraz jej podaży, a co za tym idzie, wzrost bezpieczeństwa energetycznego na terenie powiatu tomaszowskiego.

Z wynikami tegorocznego Rankingu Gmin i Powiatów można zapoznać się na stronie internetowej http://ranking.zpp.pl/.