Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Pożary odpadów są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i planety

pozary nielegalnych skladowisk

Pożary odpadów są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i planety

W ramach globalnego badania, naukowcy z kilku uniwersytetów sprawdzali, co dzieje się z produktami konsumpcyjnymi pod koniec okresu ich użytkowania. Wyniki okazały się niepokojące. Badacze stwierdzili, że w wielu krajach stosowane są niebezpieczne sposoby zarządzania odpadami, które zagrażają zdrowiu ludzi i planety. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ponad połowa odpadów nie jest właściwie utylizowana

Autorzy projektu “Global Review on Safer End of Engineered Life” podkreślili, że największym zagrożeniem są pożary dzikich wysypisk i odpadów stałych, które szkodzą zdrowiu “dziesiątkom milionów” ludzi na całym świecie. Jednostka odpowiedzialna za projekt, Engineering X, podkreśla, że skala negatywnych efektów zdrowotnych nie jest dokładnie znana i wymaga dalszych badań.

Pół miliarda ton (24%) wszystkich odpadów na świecie nie jest w żaden sposób zbieranych. Z kolei 27% śmieci, pomimo odbioru, jest nieodpowiednio zagospodarowanych. Są one wyrzucane na dzikie wysypiska, a następnie spalane w niekontrolowany sposób. Taka praktyka rozpowszechniła się szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Spalanie odpadów ma negatywny wpływ także na nienarodzone dzieci

Odpady spalane są w pobliżu domów, na terenie obiektów przemysłowych, lub na otwartych przestrzeniach w pobliżu lasów. Niebezpieczna mieszanka substancji uwalnianych wówczas do atmosfery zagraża środowisku i zdrowiu osób, mieszkających i pracujących w okolicy. W powietrzu znaleziono substancje, które są klasyfikowane jako czynniki rakotwórcze, mutagenne, a także osłabiają odporność i rozwój dzieci. 

Nieformalna siła robocza najbardziej narażona na emisje z pożarów

Badacze zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem, wynikający z nielegalnego spalania odpadów. Około 11 milionów osób na całym świecie stanowi nieformalną siłę roboczą. Każdego roku mężczyźni, kobiety i dzieci, zbierają ok. 90 milionów ton odpadów z wysypisk, które następnie trafiają do recyklingu. Za swoją pracę są piętnowani lub nawet karani, jednocześnie będąc narażonymi na ogromne ryzyko, którego źródłem są pożary. 

Należy poznać przyczynę

Autorzy badań rozważali złożone motywacje stojące za spalaniem odpadów. Stwierdzili, że konieczne jest zrozumienie czynników lokalnych, jeśli interwencje mają być skuteczne, trwałe i korzystne. Jako przykład podali spalanie odpadów medycznych, zawierających potencjalnie śmiertelne patogeny. Zniszczenie ich w ogniu pozwala uniknąć ryzyka infekcji wirusami przenoszonymi przez krew. 

– W ciągu ostatnich 200 lat kraje zamożne rozwinęły gospodarkę odpadami do punktu, w którym badania i ulepszenia są ukierunkowane na odzysk zasobów i wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Musimy pamiętać, że w innych częściach świata usuwanie materiałów, produktów i konstrukcji wytworzonych przez człowieka, nadal może być niebezpieczne dla osób zaangażowanych w ten proces – stwierdził dr Costas Velis z Uniwersytetu w Leeds. 

Naukowcy opracowują rozwiązania dla złożonego problemu

Badanie zostało przeprowadzone przez Engineering X, składającej się z brytyjskiej Royal Academy of Engineering i fundacji Lloyd’s Register. W badaniu uczestniczył również zespół naukowców z Uniwersytetu w Leeds i liczne organizacje, w tym International Solid Waste Association (ISWA). 

Raport zawiera nie tylko analizę stanu faktycznego, lecz także wskazówki, które ustawodawcy mogą wprowadzić w życie natychmiast, aby przeciwdziałać pożarom wysypisk. Ponadto zespół Engineering X opracuje plan działań mających na celu odpowiednie zarządzanie składowiskami, ochroną pracowników i podnoszeniem świadomości. 

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj

Źródło: phys.org

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.