Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Premier zapowiada inwestycje w OZE i gospodarkę odpadami

mateusz morawiecki

Premier zapowiada inwestycje w OZE i gospodarkę odpadami

Rząd rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie rozdysponowania 76 miliardów euro z Unii Europejskiej, które potrwają do 22 lutego. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że środki finansowe zostaną przeznaczone na odbudowę kraju po kryzysie wywołanym pandemią. Pieniądze trafią m.in. na gospodarkę odpadami i odnawialne źródła energii

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa jest dokumentem zawartym między Polską a Unią Europejską, który określa, w co Polska zainwestuje otrzymane fundusze na lata 2021 – 2027. Chodzi tu o 72,2 miliarda euro z unijnej polityki spójności i 3,8 miliarda euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

– Fundusze, które dla Polski wynegocjowaliśmy na lipcowym szczycie Rady Europejskiej, są największe w historii. Dodajemy do nich pieniądze z budżetu krajowego. Środki z obu puli przeznaczymy na odbudowę gospodarki po epidemii. To ogromna szansa, dlatego już dziś pracujemy nad przywróceniem sił witalnych gospodarce. Częścią tych działań są rozpoczynające się konsultacje Umowy Partnerstwa – powiedział Premier podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. 

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Na stronie rządu znajdziemy dokładny podział środków na poszczególne programy krajowe:

  • Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska),
  • Inteligentny Rozwój – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu),
  • Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy społeczne),
  • Polska Cyfrowa – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe),
  • Polska Wschodnia – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej),
  • Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE),
  • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego),
  • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro,
  • Program Ryby – 0,5 mld euro,
  • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Dodatkowe środki trafią do 6 województw (śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego) na transformację energetyczną – 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Możesz zgłosić swój pomysł

W ramach rozpoczętych konsultacji społecznych od 19 stycznia do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 spotkań regionalnych w formule online. Harmonogram spotkań dla poszczególnych regionów i formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj

Zgłaszanie uwag do Umowy Partnerstwa jest możliwe od 18 stycznia do 22 lutego również w formie pisemnej za pomocą formularza

Z treścią projektu Umowy Partnerstwa można się zapoznać na tej stronie

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl, portalkomunalny.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.