Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wnioski po konferencji

Przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wnioski po konferencji

VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” trwała od 13 do 14.09 września 2021. Podczas konferencji wypowiedzieli się rozmaici goście. Głosu udzielono zarówno studentom, młodym aktywistom społecznym, przedstawicielom organizacji, firmom, jak i naukowcom oraz politykom.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Bezpieczeństwo i energia

Konferencja została zorganizowana, aby dyskutować o transformacji energetycznej, a zatem o procesie odejścia od węgla, odnawialnych źródłach energii, wodorze, a także o energii jądrowej i wielu innych wątkach społeczno-ekonomicznych powiązanych z krajową i zagraniczną energetyką. 

Każdy ma głos

W konferencji wzięło udział wielu prelegentów z największych polskich firm energetycznych, naukowców z polskich uczelni, ekspertów, analityków, samorządowców oraz innych osób zaangażowanych w przyszłość energetyki kraju. Wiele uwagi poświęcono także cyberbezpieczeństwu, które jest kluczowe dla zastosowania hybrydowych rozwiązań energetycznych.

Na wydarzeniu zjawili się goście z kraju oraz zza granicy: David van Weel, asystent sekretarza generalnego NATO ds. nadchodzących wyzwań, Theodor J. Garrish, który przez wiele lat pracował w administracji rządowej w USA, członkowie polskiego rządu m.in. minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej; wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Pojawili się też naukowcy ze Szwajcarii, Niemiec, Turcji, czy Finlandii.

– W tym roku wiodącym tematem konferencji jest transformacja energetyczna. Oczywiście, to zagadnienie złożone i wieloaspektowe, które będzie się przewijać na różnych panelach. Nasi dyskutanci i prelegenci analizować będą transformację energetyczną z punktu widzenia polityki globalnej, zarządzania publicznego, ekonomii, logistyki, ale też z poziomu samorządów najniższego szczebla czy konsumentów indywidualnych mówił dr hab. Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza.

Fkk4PpPK4gwnvxc6uKg9 aK3tqGCinBPHLgQ75i
Energetyka i klimat oczami młodych, fot. VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Temat: transformacja energetyczna

Przedstawiciele sektora energii dyskutowali o wdrażaniu nowych technologii. Wspomniano o roli kropek kwantowych, fotowoltaice IV generacji, nanotechnologii czy technologiach pozyskiwania ciepła ze ścieków oraz odpadów. Zwiększyła się także w Polsce rola wodoru, o czym świadczą zawarte w kilku regionach Polski porozumienia w sprawie rozwoju Dolin Wodorowych. 

Innowacja to klucz do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego. Musimy pamiętać o magazynowaniu i wychwytywaniu energii i rozwiązaniach wodorowych. To tylko niektóre z obszarów, w których ważna jest innowacja mówił Theodor J. Garrish.

W rozmowach o bezpieczeństwie energetycznym nie zabrakło też dyskusji o państwach wschodniej flanki NATO oraz zabezpieczeniu infrastruktury energetycznej na Bałtyku. Wszystko to w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej.

Piotr Naimski, Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział:

Polityczne decyzje o gazie, który płynie do Europy z Federacji Rosyjskiej, mogą w istotny sposób wpływać na ekonomię i gospodarkę w Europie. Dostawy surowca mogą być narzędziem politycznym. Dlatego trzeba dążyć do samowystarczalności w przypadku produkcji energii.

Kilka konkluzji z wydarzenia:

  • należy wciąż kłaść akcent na uruchamianie programów wspierających zielone źródła energii: OZE i wodór,
  • trzeba wprowadzać zachęty regionalne, umorzenia podatków, ubezpieczenia od ryzyka etc.,
  • warto przytaczać przykłady, które pokazują, że z zieloną energią można odnosić sukcesy biznesowe oraz społeczne,
  • trzeba poszukiwać rozwiązań hybrydowych w energetyce,
  • potrzeba badań nad potencjałem geotermii w Polsce,
  • należy rozwijać energetykę jądrową.

Ważne są zasoby podstawowych źródeł energii. Polska dostrzega potencjał atomu, który jest właśnie jednym z podstawowych źródeł energii, jak np. wodór. OZE są ważne pod względem obniżenia śladu węglowego, ale te źródła są przerywane. Technologie jądrowe zapewniają pełne bezpieczeństwo energetyczne mówił podczas konferencji Theodore J. Garrish.

Podczas konferencji przyznano też nagrodę w kategorii „Bezpieczeństwo energetyczne” oraz nagrody w Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.