Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przyszłość polskiego sektora energii. Relacja z 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER

Przyszłość polskiego sektora energii. Relacja z 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER

8-9 listopada 2023 roku w The Westin Warsaw Hotel odbyła się 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER. 540 uczestników wzięło udział w wydarzeniu, podczas którego przedstawiciele rządu, politycy i decydenci oraz zarządy kluczowych dla rynku podmiotów, dyskutowali o wyzwaniach i perspektywach polskiego sektora energii.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przyszłość polskiego sektora energii

Otwarcie kongresu stanowiło wystąpienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina. Konferencję zainaugurował blok tematyczny poświęcony przyszłości polskiego sektora energii, w którym udział wzięli Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Ireneusz Zyska, nadal piastujący swój urząd Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale także Dariusz Wieczorek, Poseł na Sejm RP z ramienia Lewicy, Grzegorz Onichimowski, ekspert sektora energii, wieloletni prezes Towarowej Giełdy Energii związany aktualnie z KO, Iwona Waksmundzka-Olejniczak (Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Orlen S.A.), dr Andrzej Modzelewski (CEO, E.ON Polska S.A), Robert Macias (Członek Zarządu, RWE Renewables Polska), Marek Musiał (Prezes Zarządu, Polenergia Obrót) oraz Piotr Zawistowski (Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii).

Prelegenci omówili kierunki i zakres transformacji sektora, planowanie, strategie i współpracę międzynarodową w obszarze bezpieczeństwa energetycznego oraz wysunęli prognozy dla sektora energii na 2024 r.

Krótkoterminowo, (…) priorytetem jest walka z kryzysem i zamrożone ceny, które uderzają w inwestorów. W jakiś sposób musimy przedyskutować i znaleźć rozwiązanie jak chronić odbiorców, a z drugiej strony umożliwić też rozwój energetyki i inwestowanie w źródła odnawialne komentował Robert Macias, Członek Zarządu, RWE Renewables Polska.

Przeanalizowano fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym oraz rozwój polskich firm poprzez wspieranie local contentu. Prelegenci skomentowali także zróżnicowanie źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z perspektywą do 2050 r. (PEP2040), pakiet Fit for 55, politykę energetyczną a rozwój infrastruktury dostaw energii oraz rolę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Będziemy wychodzić dalej z kryzysu, ceny będa spadały, niestety nie tak szybko w Polsce jak w innych krajach europejskich (…). Jeśli chodzi o politykę energetyczną, o kierunek regulacji, będziemy szli zdecydowanie, widać już to, nowy rząd będzie szedł w kierunku rynku, konkurencji, rozproszenia, efektywności energetycznej, no i wykorzystania środków z KPO (…)mówił Grzegorz Onichimowski, ekspert sektora energii.

Rozwój sieci – warunek konieczny do upowszechnienia OZE

Kolejny blok skupiony został na rozwoju sieci jako warunku niezbędnym dla upowszechniania OZE. Poruszono wątki dotyczące m.in. Realizacji Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, budowania powszechnego, rozproszonego systemu magazynowania energii, technologii i rozwiązań dla sektora OZE w zakresie magazynowania energii, poprawy efektywności i wykorzystania istniejących zasobów sieci oraz zmian prawnych umożliwiających realną partycypację inwestorów w finansowaniu przebudowy sieci.

aa7bf959 b3b6 4229 888f eefa5d777959

Energetyka jądrowa i rola wodoru

Eksperci pochylili się nad kwestią realizacji ekologicznej transformacji energetycznej i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Omówiono perspektywy rozwoju energii jądrowej w Polsce – energetykę atomową a cele zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo jądrowe oraz rodzaje paliw jądrowych. Następnie prelegenci skoncentrowali się na strategiach zwiększania bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie instalacji hybrydowych i działaniach na rzecz poprawy sterowalności technologii OZE. Dyskutowano również o roli wodoru w gospodarce energetycznej, nowych regulacjach dla gospodarki wodorowej, najnowszych trendach w energii słonecznej i wiatrowej, oraz podkreślano znaczenie zrównoważonego rozwoju w projektach OZE, prezentując przy tym udane studia przypadków i najlepsze praktyki z tej dziedziny. Pojawił się również komentarz odnośnie społeczności energetycznych oraz zrównoważonych energetycznie miast. 

Debata na temat transformacji w ciepłownictwie

Dzień pierwszy konferencji zakończyła debata na temat transformacji w ciepłownictwie. Przeanalizowane zostały główne czynniki warunkujące kierunek i tempo transformacji ciepłownictwa komercyjnego,  perspektywa i rola ciepłownictwa systemowego, kwestia elektryfikacji ciepłownictwa oraz wyzwania w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach i systemach ciepłowniczych. Prelegenci rozmawiali także na temat digitalizacji sieci ciepłowniczej w celu jej optymalizacji, modernizacji i rozbudowy systemu dystrybucji ciepła oraz popularyzacja magazynów ciepła, rozwoju inteligentnych sieci ciepłowniczych, funkcjonalność systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz bezpieczeństwo jego dostaw.

Rozwój digitalizacji w energetyce

Drugi dzień kongresu wyłonił tematy związane z rozwojem digitalizacji w energetyce. W kontekście szans i zagrożeń debatowano m.in. o zapewnieniu cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego, cyfryzacji i automatyzacji spółek energetycznych (w tym: wykorzystanie Internetu rzeczy (IoT) w celu monitorowania, zarządzania i regulacji dostaw energii, wspieraniu procesów biznesowych, digitalizacja w obszarze całego cyklu inwestycji) oraz zarządzania danymi w celu wsparcia funkcjonowania rynku energii, optymalizacji,  zarządzania energią i tworzenia innowacyjnych usług energetycznych. 

Finansowanie sektora energetycznego

Podczas debaty “Nowe instrumenty w finansowaniu sektora energetycznego” prelegenci zwrócili szczególną uwagę na wpływ kryteriów ESG na polską branżę odnawialnych źródeł energii i strategie adaptacyjne wykraczające poza sam obszar finansowania. Analizowali też kwestie związane z opłacalnością i bankowalnością projektów energetycznych, role ubezpieczeń, regulacje prawne, a także nowe modele biznesowe, takie jak długoterminowe kontrakty PPA, które stają się kluczowe dla uzyskania finansowania bankowego.

Upowszechnianie biogazowni

Następny panel poświęcony został  upowszechnianiu biogazowni. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę m.in. na aspekty wydajności produkcji biogazu i biometanu oraz ich integracji z odnawialnymi źródłami energii, podkreślając technologiczny rozwój w bioenergii oraz ekonomiczne aspekty projektów biogazowych w kontekście europejskim i planu REPowerEU. Omówiono również rolę biogazowni w gospodarce obiegu zamkniętego, poruszając doświadczenia innych krajów europejskich.

Trzy najważniejsze rzeczy: Biometan to jest produkt, który wyprodukowany jest wyprodukowany lokalnie w Polsce, więc – niezależność energetyczna. (…) Biometan dzisiaj jest jedynym zamiennikiem dla gazu ziemnego jeden do jednego(…), który już istnieje. (…) Gospodarka cyrkularna: instalacje, które produkują biogaz albo biometan, produkują nie tylko biogaz i biometan, ale przetwarzają odpady z okolic tej instalacjimówiła Sabine Dujacquier, Wiceprezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa.

Efektywność energetyczna w polskiej gospodarce

Zwieńczenie kongresu stanowiła dyskusja w obszarze efektywności energetycznej w polskiej gospodarce. Skomentowane zostały zrównoważona produkcja w przemyśle, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i redukcja emisji, a także na odzysk ciepła w procesach przemysłowych. Omówiono także zarządzanie ryzykiem energetycznym w sektorze przemysłowym, energetyczną efektywność w budownictwie, redukcję popytu na surowce energetyczne oraz wyzwania i przyszłość branż energochłonnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.

W gronie prelegentów 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER udział wzięli m.in.:

 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, Stoen Operator
 • Sabine Dujacquier, Wiceprezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM
 • Leszek Mańk, Prezes Zarządu, PGNIG BIOEVOLUTION
 • Jacek Piotrowski, Dyrektor Departamentu Rozwiązań Aplikacyjnych, PGE Systemy S.A.
 • Beata Frankiewicz – Boniecka, Dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych, Bank Pekao S.A.
 • Robert Nowicki, Prezes Zarządu, Orlen Neptun
 • dr Zbigniew Fałek, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju
 • Andrzej Nowarski, Dyrektor Programu SMR, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
 • Jakub Rybicki, Prezes Zarządu, PGE PAK Energia Jądrowa
 • Jarosław Goncerz, Dyrektor Biura Zarządzania Finansowaniem GK i Ryzykiem Finansowym, ORLEN S.A.
 • Ewa Sikora, Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR S.A.

Pełna lista prelegentów: https://konferencjaeuropower.pl/europower/prelegenci/

Partnerzy Strategiczni: Asseco, Bank Pekao SA, Polski Fundusz Rozwoju, Limitless Technologies
Partnerzy: Alseva, BKT Elektronik, Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy, Elektrotermex, EON, Gaz System, Industria, inplus, NCBR, Orlen, Polska Grupa Biogazowa, PolEnergia Obrót, RWE, Sii, Salesforce, SAP, Sygnity, Tauron, TGE, Wiener, Abak, Profescapital
Sponsorzy: CEZ Group, Enspirion, Godlbeck Solar, Telefonika Kable
Partner multimediów: m-Sound
Strategiczny Patron Medialny: Biznes Alert
Główny Patron Medialny, Partner Relacji: Gram w zielone

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Fotorelacją 38. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 8. OZE POWER.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.