Raporty potwierdzają – dzięki rozwojowi technologii energia elektryczna z wiatru jest coraz tańsza

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych, ceny energii elektrycznej pochodzącej z systemów wiatrowych są cały czas bardzo atrakcyjne. Średnio prąd w ten sposób wygenerowany kosztuje około 2 centów za kWh.

Report confirms wind technology advancements continue to drive down wind energy prices

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Ceny energii wiatrowej – szczególnie w centralnych Stanach Zjednoczonych, które są wspierane przez inicjatywy federalne – utrzymują się na najniższym poziomie, a firmy użyteczności publicznej i klienci korporacyjni często wybierają wiatr jako najtańszą opcję”, mówi Ryan Wiser z Berkeley Lab, które współtworzyło wspominany raport.

Analitycy zidentyfikowali główne trendy w rynku wiatrowym i zebrali je w kilka istotnych wniosków:

  • Zwiększanie ilości zainstalowanej mocy wiatrowej kontynuowane było w szybkim tempie w 2017 r. W całym kraju podaż mocy wiatrowej wyniosła 7017 megawatów (MW). Zainwestowano 11 miliardów dolarów w nowe instalacje. W 2017 r. energia wiatrowa stanowiła 25% wszystkich nowych mocy w USA i stanowiła 6,3% w krajowym miksie energetycznym, a w 14 stanach ponad 10% stanowego miksu energetycznego. Rekordowa wartość – ponad 30% – osiągnięta została w czterech: Iowa, Kansas, Oklahoma i Południowa Dakota.
  • Większe turbiny zwiększają wydajność projektów wiatrowych. Średnia moc nowych turbin wiatrowych w USA w 2017 r. wyniosła 2,32 MW, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 224% od lat 1998-99. Średnia średnica wirnika w 2017 r. wynosiła 113 m, a średnia wysokość wiatraka 86 m. Z informacji Federalnej Administracji Lotnictwa wynika, że planowane są jeszcze większe turbiny. Zwiększanie średnic wirników przekłada się na zwiększanie wydajności systemu.
  • Niskie ceny turbin wiatrowych nadal obniżają koszty instalacji. Ceny oprzyrządowania spadły do 750-950 USD/kW, a spadki te obniżają koszty całego projektu. Średni koszt zainstalowanych projektów wiatrowych w zeszłym roku wyniósł 1610 USD/kW, czyli o 795 dolarów mniej niż w rekordowym okresie – w 2009 i 2010 roku.
  • Ceny energii wiatrowej pozostają niskie. Niższe koszty budowy i większa wydajność umożliwiają agresywniejszą wycenę energii wiatrowej. Po osiągnięciu poziomu 7 centów za kWh w 2009 r. uśredniona długoterminowa cena z umów sprzedaży energii wiatrowej spadła do ok. 2 centów/kWh. Niedawno podpisane umowy na dostawy energii wiatrowej są korzystniejsze niż prognozowane ceny energii z spalania gazu. Zwiększa to popyt na energię z tego OZE.
  • Krajowy łańcuch dostaw urządzeń wiatrowych w USA jest bardzo zróżnicowany. Zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej osiągnęło poziom 105500 osób na koniec 2017 r. W przypadku nowych projektów wiatrowych najwięcej montowanych jest krajowych gondoli (ponad 90%), wież (70-90%) i łopatek oraz piast (50-70%).

Report confirms wind technology advancements continue to drive down wind energy prices Report confirms wind technology advancements continue to drive down wind energy prices

źródło: phys.org