Rosja pracuje nad planem wsparcia OZE po 2024 roku

Rosyjski rząd pracuje obecnie nad mechanizmem wspierającym rozwój energetyki odnawialnej wykraczający poza horyzont 2024 r. – poinformował wicepremier Federacji Rosyjskiej, Arkadij Dworkowicz, przemawiając podczas uruchomienia elektrowni słonecznej Zawodskaja, zlokalizowanej na terytorium rosyjskiego miasta Astrachań.

Obecnie program pomocowy obejmuje okres do 2024 roku, teraz decydujemy, co będziemy robić po 2024 roku. Planujemy, dyskutujemy z firmami o tym, jak zbudować system regulacyjny w taki sposób, że wprowadzanie energii słonecznej i wiatrowej było korzystne, a koszty dla konsumentów niższe. To zależy przede wszystkim od systemu prawnego, kosztów administracyjnych oraz barier, które pozostają dzisiaj niestety na zbyt wysokim poziomie. Usuniemy jest wszystkie. Uważam, że z udziałem wszystkich zainteresowany stron zbudujmy system, który jest korzystny dla kraju – powiedział Dworkowicz.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Decyzja o charakterze systemu pomocowego dla OZE po 2024 roku może zostać podjęta jeszcze przed końcem 2017 roku. Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej oraz członkowie zakładu energetycznego NP Sovet Rynka (ros. НП Совет рынка) wraz z inwestorami opracowują propozycje dla ram prawnych. Rosyjski wicepremier nie wyklucza również rozszerzenia obecnego mechanizmu pomocowego dla OZE.

Federacja Rosyjska ma w swoim planie także zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze OZE. Obecnie w tym kraju do końca 2024 roku obowiązuje system wspierania rozwoju energii odnawialnej poprzez model Long-Term Capacity Agreement (LTCA, ros. догово о предоставлении мощности – ДПМ).

Inwestorzy wybrani w przetargach na budowę obiektów energetyki wiatrowej otrzymują gwarancję zwrotu kosztów w ciągu 15 lat z podstawowym zyskiem na poziomie 12-14% w skali roku (zależne od roku budowy farmy); głównym wymogiem dla takich obiektów jest lokalizacja produkcji jej elementów. W programie tym aktywnie uczestniczą spółki Rusnano, Fortum, Eneli oraz inne spółki wchodzące struktury Rosatomu.

Źródła: RAWI